JAN NICEWICZ

 

pianistaJan Nicewicz urodził się w 2005r. w Olsztynie. Ukończył I stopień w Państwowej Szkole Muzycznej Iį II stopnia i Fryderyka Chopina w Olsztynie. Obecnie jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im Zenona Brzewskiego w Warszawie.

Szczególne osiągnięcia to m.in.:

  • 1 miejsce w VII Konkursie Pianistycznym muzyki polskiej w Gdańsku,
  • 2 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. C. Czernego w Zamościu,
  • 1 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Trzcianie.

Jest trzykrotnym laureatem Festiwalu Pianistycznego im. Izy Garglinowicz w Olsztynie. Otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. W Lutosławskiego w Zambrowie oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Augustowie.

Dwukrotnie reprezentował sekcję fortepianu na audycjach muzycznych w Filharmonii warmińsko - mazurskiej im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie.

Swoje umiejętności doskonali na kursach pianistycznych prowadzonych przez wielu wybitnych pedagogów.
Uczestniczył w Festiwalu Pianistycznym, Noc Chopina " w 2020r.
Brał udział w letnich kwadransach muzycznych w Żelazowej Woli.

Jest stypendystą Prezydenta Miasta Olsztyna oraz marszałka województwa warmińsko - mazurskiego.

Jan NICEWICZ gimė 2005 m. Olštine. Baigė Olštino Fryderyko Chopino I ir II laipsnio

muzikos mokyklą. Dabar mokosi Varšuvos Zenono Brzewskio II laipsnio muzikos mokykloje

pas prof. Karolį Radziwonowiczių.

 

Pianisto pasiekimai:

-III vieta Tarptautiniame „Klavierwettbewerb” Gloria Artis konkurse Vienoje;

-II vieta Tarptautiniame K. Černio pianistų konkurse Zamostėje;

-I vieta Tarptautiniame pianistų konkurse Tšciane;

-I vieta VII lenkų muzikos pianistų konkurse Gdanske;

-Tapo laureatu XXVIII Tarpatutiniame F. Chopino festivalyje Mazovijoje;

-Tris kartus tapo laureatu Izos Garglinowicz pianistų festivalyje Olštine;

-Gavo pagyrimo raštą Tarptautiniame W. Lutosławskio pianistų konkurse Zambrove;

-Gavo pagyrimo raštą Tarptautiniame pianistų konkurse Augustave;

-Gavo pagyrimo raštą II Nacionaliniame Wilkomirskių kamerinės muzikos konkurse Lodzėje.

Du kartus atstovavo fortepijono atlikėjus Olštino F. Nowowiejskio filharmonijos muzikos

programose.

Tobulinasi daugelyje pianistų kursuose vedamuose žymių pedagogų.

2020 m. dalyvavo Pianistų festivalyje „Chopino naktis“. Dalyvavo vasaros muzikos

koncertuose Želazova Volioje.

Varmijos ir Mozūrijos vaivadijos ir Olštino mero stipendininkas.

Występy Jana Nicewicza w Radzikach Dużych.

 

<<< powrót do programu festiwalu