Header photo Trigger

Ogród Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce w miejscowości położonej w pobliżu Elektrowni Siersza

Pierwsze wzmianki dotyczące Czyżówki są w zapiskach sądowych pochodzących z 1402 r. kiedy to Czyżówka była własnością Mikołaja z Zagórza.

Czyżówka, pomimo że dziś to wieś o statusie sołectwa, położona w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia, kiedyś, dawno temu, uzyskała za sprawą możnego rodu Tęczyńskich h. Topór, lokację miejską w 1564 r., ale nie przetrwała jako miasto zbyt długo i uległa degradacji już w 1581 r.

W 1595 roku wieś położona w powiecie proszowskim województwa krakowskiego była własnością wojewodziców krakowskich: Gabriela, Andrzeja i Jana Magnusa Tęczyńskich.
Wieś wchodziła w 1662 roku w skład hrabstwa tęczyńskiego Łukasza Opalińskiego.

Czyżówka położona jest interesująco na pograniczu Pagórów Myślachowickich i Pagórów Jaworznickich. Na wschód do Czyżówki wznosi się wzgórze Wilcza (399 m n.p.m.), należące do Pagórów Myślachowickich. Szczyt stanowi dobry punkt widokowy. Wzgórze zbudowane jest z wapieni i dolomitów, w których podłożu znajdują się dolnokarbońskie zlepieńce myślachowickie.

W północnej części sołectwa znajdują się Cisowe Skały. Cisowe Skały leżą nieco na południe od szczytu wzgórza Cisowa w Czyżówce. Tworzą je wysokie do 4 metrów skałki zboczowe, zbudowane z triasowych wapieni. W okresie jury tutejsze wapienie częściowo przeobraziły się w dolomit i uległy okruszcowaniu. W buczynie na północnych stokach wzgórza znajdują się ślady po eksploatacji złóż galmanu. Są tam zawalone szyby i sztolnie.

Na terenie Czyżówki położona jest Elektrownia Siersza.

Budowę Elektrowni Siersza II rozpoczęto w 1958 r., a w 1962 r. zakończono I etap budowy, w ramach którego powstały dwa bloki energetyczne. Następnie w roku 1969 rozpoczto rozbudowę Elektrowni Siersza II o kolejne 4 bloki energetyczne, którą zakończono w 1970 r.

Na rzece Kozi Bród utworzono zbiornik retencyjny, nad którym powstał należący do elektrowni ośrodek rekreacyjny. Przez Czyżówkę przechodzi szlak rowerowy oraz ścieżka spacerowa.

Mieszkańcy Czyżówki z dumą wspominają, że w 1973 r. miejscowość ich wizytował ks. Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II.

Teraz powiemy kilka słów na temat miejsca naszego koncertu Festiwalu Chopin en Vacances '2024 w Czyżówce. Otóż na początku XX w., kiedy Polska była jeszcze pod zaborami, w roku 1907 rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce. Szkoła rozpoczęła wówczas swoją działalność w wynajmowanym prywatnym domu, ale już w roku 1910 rozpoczęła funkcjonowanie w swoim własnym, przystosowanym do funkcji szkolnych budynku.
Po II wojnie światowej budowę nowej szkoły rozpoczęto w 1963 r.. Prace budowlane ukończono w 1966 roku. W 2008 roku decyzją rady miasta zlikwidowano samorządową placówkę w Czyżówce. Jej dalszego prowadzenia podjęła się wówczas mieszkanka sołectwa p. Joanna Jedynak-Dąbek. I to właśnie dzięki jej zaangażowaniu i pracy mała, wiejska podstawówka stała się jedną z najprężniej działających w gminie i w powiecie.