MARIA MOLISZEWSKA

Maria MOLISZEWSKA - w roku 2020 ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, gdzie kształciła się pod kierunkiem dr Doroty Moliszewskiej. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Stefana Wojtasa.

Regularnie bierze udział w kursach mistrzowskich, doskonaląc swoje umiejętności pod okiem wybitnych profesorów. Koncertowała zarówno w Polsce jak i za granicą (m.in. w Niemczech, Izraelu, Francji, Grecji).

Bierze udział w licznych konkursach pianistycznych, otrzymując nagrody i wyróżnienia m.in: tytuł laureata na "Estradzie Młodych" w Słupsku na 55. Festiwalu Pianistyki Polskiej a ponadto dwie nagrody specjalne: nagroda Polskiego Radia Koszalin oraz nagroda Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, I miejsce i trzy Nagrody Specjalne w XXV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Szafarni, Grand Prix oraz Grand Prix Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Nagrodę Specjalną Grupy Arche na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym Chopin i Kompozytorzy Francuscy w Siedlcach, I miejsce w VIII Konkursie Pianistycznym im. Ireny Rolanowskiej w Krakowie, I miejsce w XIX Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie, I i II miejsce oraz nagrodę specjalną w VIII Miedzynarodowym konkursie ‘’Broumovska Klavesa’’ w Czechach, II miejsce na XX Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. H. Czerny-Stefańskiej w Żaganiu, II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Malezji, II miejsce na Międzynarodowym Konkursie “Orbetello Junior Piano Competition”.

Ponadto koncertowała z Narodową Lwowską Orkiestrą pod dyrekcją Igora Pylatiuka. Miała zaszczyt współpracować z Zachodnioczeską Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Nikol Kraft w Mariańskich Łaźniach. Otrzymała wiele znaczących stypendiów np. Ministra Kultury i Sztuki, Marszałka Województwa Małopolskiego czy Fundacji Lion’s Club.

Wykonuje szeroki repertuar, który obejmuje utwory z wszystkich epok. W 2021 roku założyła zespół z wybitną pianistką Rozalią Kierc "RoMarie". Duet fortepianowy został nagrodzony na dwóch konkursach Międzynarodowych: wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (dodatkowo dwie nagrody specjalne) oraz Pierwsze Miejsce na I Międzynarodowym Konkursie " Duetissimo" zdobywając 6 nagród specjalnych.

Występy Marii Moliszewskiej w Dworze WYRĘBA w Balinie rodu Korsaków.