Header photo Trigger

PARK I DWÓR W LUDYNI

Dwór w Ludyni to jeden z nielicznych istniejących drewnianych XVIII–wiecznych dworów

w Polsce. Zachował we wnętrzu wiele barokowych, a nawet rokokowych fragmentów, takich jak drzwi, podłogi i sufity kasetonowe.

Położony jest w malowniczym XIX-wiecznym parku , z licznymi starymi lipami , wiązami i jesionami, nad brzegami stawów, obok renesansowego murowanego lamusa pełniącego

w XVI wieku funkcję zboru kalwińskiego i ariańskiego.

Z dworem związana jest udokumentowana tradycja pobytu tutaj Tadeusza Kościuszki, którą podkreśla „pokój Kościuszki” ze zbiorem pamiątek po Naczelniku.

We dworze organizowane są rocznicowe uroczystości kościuszkowskie oraz poświęcone pamięci powstańców styczniowych a także inne wydarzenia kulturalne.