Header photo Trigger

ZAMEK BRONISZÓW

Zamek BRONISZÓW
jest renesansowym dworem obronnym, pieczołowicie restaurowanym od 2010 roku. Zamek jest położony 5 km od granic Zielonej Góry. Właściciel, Cezary Lusiński, udostępnia zamek do publicznego zwiedzania i wraz z siostrą, Aliną Djakowską, oprowadza corocznie setki zwiedzających. W zamku odbywają się imprezy kulturalne, organizowane przez Lubuską Fundację im.Paderewskiego pod prezesurą Justyny Morskiej i inne prywatne instytucje kultury muzycznej, plastycznej i literackiej. Zamek jest siedzibą Lubuskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Informacje dostępne są na witrynie www.zamekbroniszow.pl oraz na profilu fb Zamek Broniszów.