MARIA MOLISZEWSKA

<<< powrót do programu festiwalu

Maria MOLISZEWSKA - urodziła się w 2001 roku, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej im. St. Wiechowicza w Krakowie, w klasie mgr Alicji Migielskiej. Jest tegoroczną absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, gdzie kształciła się pod kierunkiem dr Doroty Moliszewskiej. Regularnie bierze udział w kursach mistrzowskich doskonaląc swoje umiejętności pod okiem wybitnych profesorów.
Koncertowała zarówno w Polsce jak i za granicą (m.in. w Niemczech,Izraelu,Francji).
Bierze udział w licznych Konkursach Pianistycznych otrzymując nagrody i wyróżnienia, m.in:

  • I miejsce i trzy Nagrody Specjalne w XXV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.F.Chopina w Szafarnii,
  • Grand Prix oraz Grand Prix Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Nagroda Specjalna Grupy Arche na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym  Chopin i Kompozytorzy Francuscy w Siedlcach,
  • I miejsce w VIII Konkursie Pianistycznym im.Ireny Rolanowskiej w Krakowie,
  • I miejsce w XIX Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie,
  • I i II miejsce oraz nagroda specjalna w VIII Miedzynarodowym konkursie ‘’Broumovska Klavesa’’ w Czechach,
  • II miejsce na XX Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im.H.Czerny-Stefańskiej w Żaganiu .

Ponadto koncertowała z Narodową Lwowską orkiestra pod dyrekcją Igora Pylatiuka oraz z Zachodnioczeską Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Nikol Kraft w Mariańskich Łaźniach w Czechach.

Otrzymała wiele znaczących stypendiów np. Ministra Kultury i Sztuki, Marszałka Województwa Małopolskiego czy Fundacji Lion’s Club.

Wykonuje szeroki repertuar, który obejmuje utwory z wszystkich epok.

 

Maria MOLISZEWSKA gimė 2001 m. Pradėjo mokytis groti fortepijonu būdama septynerių metų

Valstybinėje St. Wiechowiczo muzikos mokykloje Krokuvoje, Alicijos Migielskos klasėje. Baigė

Valstybinę M. Karłowicziaus muzikos mokyklą, kur mokėsi pas dr. Dorotą Moliszewską.

Reguliariai tobulina savo sugebėjimus pianistų dirbtuvėse pas žymius specialistus. Koncertavo Lenkijoje ir užsienyje (Vokietijoje, Izraelyje, Prancūzijoje).

Daugelio pianistų konkursų laimėtoja:

-XXV Tarptautiniame F. Chopino pianistų konkurse Šafarnėje laimėjo III vietą ir 3 specialus prizus;

-Tarptautiniame pianistų festivalyje “Chopinas ir prancūzų kompozitoriai” Siedlcuose laimėjo Grand

Prix ir F. Chopino instituto Grand Prix bei specialųjį Grupės Arche prizą;

-VIII Irenos Rolanowskos pianistų konkurse Krokuvoje užėmė I vietą;

-XIX nacionaliniame pianistų konkurse Konine užėmė I vietą;

-VIII Tarptautiniame konkurse “Broumovska Klavesa’’ Čekijoje užėmė I ir II vietas bei laimėjo

specialųjį prizą;

-XX H. Czerny-Stefańskos nacionaliniame pianistų konkurse Žaganėje užėmė II vietą.

Koncertavo su Nacionaliniu Lvovo orkestru vadovaujamu Igoro Pylatiuko ir Vakarų Čekijos simfoniniu

orkestru vadovaujamu Nikolės Kraft.

Pianistė yra Lenkijos kultūros ministro, Mažosios Lenkijos vaivadijos, Fondo Lion’s Club stipendininkė.

Atlieka platų repertuarą, kuriame yra visų epochų kūriniai.

Występy Marii Moliszewskiej w Dworze WYRĘBA w Balinie rodu Korsaków.

 

<<< powrót do programu festiwalu