Header photo Trigger

DWÓR W SKOMOROCHACH DUŻYCH

Zdjecie glówne

Dwór w Skomorochach Dużych, który aktualnie możemy odwiedzać został wybudowany w latach 1906-1907 przez Stanisława (syna) i Michała Wacława (ojca) Skomorowskich, którzy ówcześnie zarządzali dobrami Skomorochy Wielkie. Majątek ten był w posiadaniu rodziny Skomorowskich, z pewnymi przerwami, od końca XIVw, kiedy to w 1394r książę mazowiecki Ziemowit IV nadał tereny tych okolic, położonych w obrębie działów grabowieckich, jako dziedziczne uposażenie za zasługi w walkach Janowi Golianowi herbu Nałęcz.Jan Golian, szlachcic pochodzący z Mazowsza, przyjmując pod swoje skrzydła tereny podległe do dworu przyjął dla siebie i swoich potomnych nazwisko Skomorowski od nazwy miejscowości w której osiadł i zapoczątkował wielowiekowy czas zarządzania jego rodziny tymi dobrami. Jego potomkowie (do których siedziba ta należała aż do 1945 r.) wzmiankowani byli jako właściciele m.in. w 1531r. 1564r. 1697r.

Co ciekawe, nazwa wsi Skomorochy, od której nazwisko przyjęła rodzina, z rosyjskiego oznacza wędrownego grajka popisującego się w trakcie występów różnymi sztuczkami.

Wybudowanie murowanego dworu, który przetrwał do dnia dzisiejszego było naturalnym następstwem rozwoju tamtych czasów. Wcześniej rodzina mieszkała w dworze drewnianym, który z znajdował się w granicach aktualnego założenia dworskiego. Z uwagi na postęp technologiczny oraz posiadanie własnej cegielni, rodzina Skomorowskich wzniosła parterowy dwór wybudowany według najnowocześniejszych technologii, wyposażony nawet w kanalizację. Po małżeństwie Stanisława Skomorowskiego z Emilią Rzewuską h.Krzywda – która to Emilia pochodziła z rodziny magnackiej osiedlonej w pobliskich Sielcach – Skomorowski Dwór zyskał ozdobną kolumnadę i taras w części środkowej, co miało nadać mu pałacowego charakteru. Niestety wraz z nadejściem wojen oraz reformy rolnej od 1917r. stopniowo majątek był wywożony, niszczony i rozkradany. W 1945r. rodzina została ostatecznie wysiedlona a Dwór przeszedł w posiadanie Skarbu Państwa.

Dodatkowo, Stanisław Skomorowski w 1920 r. wzniósł także w sąsiedztwie dworu murowaną, jednonawową kaplicę z czerwonej cegły. Nad wejściem do kaplicy oraz nad portykiem dworu umieszczono kartusz z herbem Nałęcz. Kaplica została w 1942 r. przekazana na cele sakralne parafii św. Mikołaja w Grabowcu i jest do tej pory użytkowana przez tę parafię. W jej podziemiach znajdują się groby dawnych właścicieli: Wacława i Stanisławy Skomorowskich.

W czasach powojennych Dwór pełnił bardzo liczne funkcje m.in. szkoły, GSu, siedziby kół i stowarzyszeń czy prywatnych mieszkań, a okalający go zabytkowy park był wykorzystywany m.in. do celów gospodarczych. Prace remontowe przy nim prowadzone zgubiły wiele wartości historycznej zarówno w skutek przebudowy jak i zaniedbań. Od niespełna dwóch lat dwór ma nowych właścicieli którzy chcą przywrócić mu dawną świetność. Zapraszają do poznania historii dworu oraz do odwiedzenia tego pięknego, nieznanego terenu szersze grono osób, organizując w parku dworskim wydarzenia artystyczne.

 

MAPA DOJAZDU