Header photo Trigger

DWÓR I PARK W KLICACH

Zespół dworski w Klicach nad rzeką Łydynią powstał na przełomie XIX/XX w., rejestr zabytków nr: A-726 z 20.12.2006 - woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Regimin, sołectwo Klice.

Dwór murowany został posadowiony na planie prostokąta, parterowy z poddaszem przykrytym dachem naczółkowym o połaciach z blachy. Elewacja frontowa 7 osiowa z ryzalitem umieszczonym centralnie z wystawką na wysokości poddasza, zwieńczoną trójkątnym szczytem oraz poprzedzonym czterosłupowym drewnianym portykiem dźwigającym balkon o żeliwnej balustradzie, umieszczony przed wystawką. Dwór nosi cechy neorenesansu- boniowanie narożne, opaski okienne, gzyms kordonowy, oraz neogotyckie- naczółki nadokienne w formie ostrołuku i schodkowe dekoracje szczytu wystawki. Budynek postawiono w latach 1898 -1902. Majątek ziemski w Klicach należał do patriotyczno-niepodległościowej rodziny Michała Bojanowskiego - posła na Sejm Ustawodawczy, senatora I kadencji II RP i jego żony Jadwigi z Rudowskich do wybuchu II wojny światowej. Z miejscem tym wiążą się losy dzieciństwa prezydenta II RP Ignacego Mościckiego, jego małżonki i zasłużonych dla Polski i ziemi ciechanowskiej przodków Mościckich i Bojanowskich o powstańczej przeszłości. Ostatni współwłaściciel Klic, oficer Wojska Polskiego, por. rezerwy Szymon Bojanowski zginął w Katyniu.

W okresie Polski Ludowej dwór i park należał do Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Obiekt nie był doinwestowany, pełnił rolę czynszowych mieszkań, przedszkola, świetlicy „Ruch” i coraz bardziej podupadał. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa / Oddział Warszawski 30 maja 2022 r. przekaz dwór wraz z parkiem na działania społeczne Stowarzyszeniu Historycznemu Mazowsza Północnego. 10 października 2022 r. odbyła się pierwsza rekonstrukcja historyczna w parku podworskim pt. Potyczka polsko-bolszewicka przed dworem w Klicach, zorganizowana przez osiem stowarzyszeń mazowieckich. W obecnym czasie są przygotowywane prace nad dokumentacją projektową zespołu dworsko-parkowego w Klicach, które umożliwią rewitalizację obiektu do działań społecznych.