MICHAŁ CHAŁUPCZAK

Michał CHAŁUPCZAK ur. w 2003 r. w Warszawie, naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w POSM I st. im. E. Młynarskiego w Warszawie w klasie prof. Marzeny Jasińskiej, a obecnie kontynuuje w OSM II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie pod kierunkiem prof. Joanny Ławrynowicz-Just.

Jest laureatem międzynarodowych i krajowych konkursów pianistycznych, m.in.:

 • Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Szafarni (2013),
 • Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów w Głubczycach (2015),
 • Międzynarodowego Konkursu Mozartowskiego w Brnie /Czechy/ (2015),
 • Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej (2015),
 • Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Augustowie (2016),
 • Konkursu Pianistycznego im. H. i L. Stefańskich w Płocku (2016),
 • Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. M. Moszkowskiego w Kielcach (2017),
 • w grudniu 2019 r. zdobył GRAND PRIX na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Trzcianie.

Swoje umiejętności doskonali na kursach mistrzowskich pod okiem pedagogów: prof. Wojciecha Świtały, prof. Pawła Zawadzkiego, prof. Elżbiety Stefańskiej i prof. Alicji Palety-Bugaj.
Wielokrotnie występował przed publicznością: w Filharmonii Szczecińskiej, Opolskiej, Brneńskiej, na Zamku Królewskim, w Łazienkach Królewskich i Studiu Koncertowym PR w Warszawie oraz w Domu Urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli.


Michał CHAŁUPCZAK gimė 2003 m. Varšuvoje. Pradėjo mokytis groti fortepijonu būdamas septynerių metų Valstybinėje Emilio Młynarskio I laipsnio muzikos mokykloje Varšuvoje, prof. Marzenos Jasińskos klasėje. Šiuo metu mokosi Valstybinėje Z. Brzewskio II laispnio muzikos mokykloje Varšuvoje pas prof. Joanną Ławrynowicz-Just.

Pianistas yra daugelio nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatu:

 • Tarptautinio F. Chopino pianistų konkurso Šafarnėje (2013);
 • Tarptautinio jaunųjų pianistų festivalio Glubčicuose (2015);
 • Tarptautinio W.A. Mocarto konkurso Berne, Čekijoje (2015);
 • Nacionalinių Meninės edukacijos centro perklausų (2015);
 • Tarptautinio pianistų konkurso Augustave (2016);
 • Halinos Czerny-Stefańskos ir Ludwiko Stefańskio pianistų konkurso Plocke (2016);
 • Tarptautinio M. Moszkowskio pianistų konkurso Kielcuose (2017);
 • Tarptautinio pianistų konkurse Tšciane laimėjo Grand Prix (2019).

Tobulinasi meistriškumo kursuose pas žymius pedagogus: prof. Wojciechą Świtałą, prof. Pawełą Zawadzkį, prof. Elżbietą Stefańską ir prof. Aliciją Paletą-Bugaj. Koncertavo Ščecino filharmonijoje, Opolės filharmonijoje, Berno filharmonijoje, Varšuvos karališkoje pilyje, Karališkose Lazienkose ir Želazova Volioje F. Chopino name-muziejuje.