Header photo Trigger

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W LUBIENIU KUJAWSKIM

Zespół dworsko-parkowy w Lubieniu Kujawskim tworzą dwór szachulcowo-murowany z XVIII/XIX wieku, park dworski z połowy XIX w., rządcówka drewniana z około 1850 roku i fragmenty ogrodzenia murowanego z początku XIX w. Na terenie parku dominuje drzewostan liściasty. Zachowała się szczątkowa aleja grabowa oraz altana lipowa. Nie ma danych dotyczących pierwszych właścicieli. W 1789 roku właścicielami miasta byli Norbert i Tomasz Brzescy. Lubień był jedynie częścią ich wielkiego majątku. Po Tomaszu Brzeskim odziedziczyła go Maria Dobkowa, która w 1804 roku sprzedała miasteczko Lubień Kujawski i wsie: Stępka, Gagi, Gole, Stróże swemu siostrzeńcowi Walentemu Waliszewskiemu. Posiadłości te pozostały w tej rodzinie do 1911 roku. W wyniku licznych niespłaconych wierzytelności rodziny Waliszewskich, ich dobra wystawiono na licytację. Dwór w Lubieniu wraz z podległymi mu majętnościami zakupił Seweryn Jung, syn niemieckiego przemysłowca, które następnie sprzedał Zofii z Kalinowskich i Edwardowi Wernerom. Do 1939 roku majątek pozostał w rękach tej, także niemieckiej, rodziny. Od 1945 roku w dworze znajdował się Dom Dziecka, prowadzony pierwotnie przez siostry zgromadzenia S.S. Rodziny Maryi, później placówka została upaństwowiona. Od czerwca 2019 roku w części dworskiej po byłym Domu Dziecka swoją siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej  i „Dom Senior+”  w części internatowej natomiast utworzony został Żłobek Samorządowy „Dworkowe Skrzaty”.