MICHAŁ SKOWRONEK

pianista

Michał Skowronek  – jest polskim pianista młodego pokolenia. Ukończył Szkołę Muzyczną I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni w klasie mgr Marzeny Termen. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu dra hab. Pawła Zawadzkiego, prof. AMKL. Oprócz regularnej edukacji doskonali swoje zdolności na licznych kursach i warsztatach pracując pod kierunkiem wybitnych muzyków-pedagogów takich jak: Karol Radziwonowicz, Manana Gotsiridze, Aleksiej Orłowiecki, Anna Prabucka-Firlej, Bogna Czerwińska-Szymula, Mihkel Poll. 


W 2017 roku zakwalifikował się i wziął udział (jako jeden z trzech pianistów z Polski wyłonionych na drodze konkursowej) w międzynarodowych mistrzowskich kursach i festiwalu Morningside Music Bridge, którego XXI edycja miała miejsce w Bostonie w Stanach Zjednoczonych. Lekcje mistrzowskie prowadzone były przez takich pianistów jak: Krzysztof Jabłoński, HaeSun Paik, Golda Vainberg-Tatz, David Moroz i in. 

 

Jest laureatem konkursów takich jak: Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny w Szczecinie, Festiwal Pianistyczny im. Sióstr Frankiewicz w Białymstoku, Międzyuczelniany Konkurs Duetów w Katowicach, International Music Competition ODIN, Iscart International Music Competition.

 W roku akademickim 2020/2021 podjął pracę we wrocławskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalnym jako pianista - korepetytor.

W kwietniu 2021 roku został uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów - Akademii Operowej prowadzonej przez Teatr Wielki - Operę Narodową w Warszawie. 

Podczas studiów jego działalność artystyczna skupia się głównie wokół kameralistyki, w ramach której prowadzi bogatą działalność koncertową, a także jest laureatem konkursów o randze ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.


Wielokrotnie był nagradzany Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni, a w roku 2020 otrzymał Stypendium Artystyczne Prezydenta Wrocławia. W roku akademickim 2019/2020 został uhonorowany Stypendium Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dla najlepszych studentów.