Header photo Trigger

Dwór w Gawłowie


Pałac w Gawłowie w obecnym kształcie powstał w latach 20-tych XX wieku po rozbudowie istniejącego tu od wielu wieków dworu. Dobra Gawłowo odnotowywane są w dokumentach historycznych od 1349 roku, miejscowość została zaliczona do kasztelanii wyszogrodzkiej. Pozostawała w zarządzie książąt mazowieckich, a następnie rodzin Mżurków, Gawłowskich, Lasockich, Skarżyńskich, Pruszaków i Łubieńskich.

W 1919 roku właścicielem dóbr Gawłowo został Maksymilian Hayden Wurzel, który przebudował zniszczony podczas I wojny światowej dwór na istniejący obecnie pałac. Ostatnim właścicielem był przedsiębiorca Konstanty Blumtrytt, który wybudował znajdującą się niemal naprzeciw fabrykę wyrobów pończoszniczych(obecnie zakład produkcyjny Zeptera). Architektura tego budynku nawiązuje do wyglądu pałacu.

Wśród ważnych postaci, które wywodzą się z Gawłowa, warto wymienić Ambrożego Skarżyńskiego, urodzonego w 1789 r. adiutanta Napoleona Bonapartego, za swoje zasługi obdarzonego tytułem Barona Cesarstwa, później uczestnika powstania styczniowego, Mariannę Pruszak (z domu Skarżyńską), przyjaciółkę młodego Fryderyka Chopina, oraz Władysława Łubieńskiego, inicjatora utworzenia sochaczewskiego szpitala, otwartego w 1903 r.

Pałac otacza park w stylu angielskim, w którym można znaleźć około 30 gatunków drzew i krzewów. Warta uwagi jest również zabytkowa brama wjazdowa, wybudowana około 1890 roku w stylu neoklasycystycznym, w formie czterech słupów z otynkowanej na biało cegły, z metalowymi elementami. Obok bramy ustawiono kapliczkę maryjną.

 

Od 2018 w zespole parkowo – pałacowym w Gawłowiema swoją siedzibę i zarządza tym miejscem Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza, która została ustanowiona przez Agnieszkę i Zbigniewa Gerasików, na co dzień zajmujących się realizowaniem projektów developerskich. Celem Fundacji jest przywrócenie zabytku do stanu świetności oraz nadanie całemu obiektowi nowych funkcji – ma stać się ośrodkiem kultury, miejscem rekreacji i spotkań mieszkańców Sochaczewa oraz okolicznych miejscowości.
Fundację tworzy energiczny zespół pasjonatów historii, artystów, żołnierzy, działaczy lokalnych oraz ludzi wrażliwych na potrzeby społeczne. Misją fundacji jest budowanie silnych więzi społeczności lokalnych wokół zabytkowych obiektów architektury i przywracanie tych obiektów do stanu świetności, a także utrwalanie historii lokalnej, pamięci o bohaterach i rozwój kultury. Poprzez szacunek dla dziedzictwa regionalnego, otwartość, współpracę ze wszystkimi, którzy chcą realizować swoje pasje, fundacja tworzy wzajemnie wspierające się wspólnoty, otwarte na pomoc innym.