Festiwal CHOPIN en VACANCES '2021-we dworach i krajobrazach POLSKI

ORGANIZATORZY:

Fundacja "Ziemia Dobrzyńska" (autor i pomysłodawca festiwalu, organizator-koorynator) Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

PARTNERZY :

Wójt Gminy Świnice Warckie, Stowarzyszenie Dwór Parski nad Nerem, Prezes Stowarzyszenia

Rodu Korsaków Michał Korsak z małżonka Beatą właściciele dworu Wyręba, Prezes Towarzystwa

Przyjaciół Bieżunia Henryk W. Grześkiewicz z małżonką Reginą, Wójt Gminy Wąpielsk, Wójt

Gminy Skrwilno, Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz, Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza, Burmistrz Miasta i Gminy Kożuchów, Przewodniczący Rady Lubuskiej Fundacji im.

Paderewskiego Cezary Lusiński z małżonką Agatą właściciele zamku Broniszów, Jim Parton z małżonką Anną właściciele pałacu w Piotrowicach Nyskich, Kujawsko-Dobrzyński Park

Etnograficzny w Kłóbce Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Burmistrz Miasta i

Gminy Chorzele, Prezes Stowarzyszenia "Dwór i park w Bogdanach Wielkich" Jan Maria

Kłoczowski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego i Gmina Lubień Kujawski, Dom Seniora w Lubieniu

Kujawskim, Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, Szkoła Muzyczna I Stopnia w ZS nr. 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im.

Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa w Kowalkach, Pracownia Autorska Domy Polskie

arch. Beaty Kazimierskiej-Korsak

PATRONATY HONOROWE:

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Pan Piotr Gliński

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofinii i Telewizji Pan Witold Kołodziejski

Związek Szlachty Polskiej, Fundacja Polska-Europa-Polonia


PATRONAT MEDIALNY:

Polskie Radio - Radio CHOPIN

_______

KONCERTY FESTIWALOWE

KONCERT Nr K-1.PL

Rejestracja wideo koncertu

 

20 CZERWCA 2021 o 15:00 (niedziela)

Dwór w PARSKACH nad Nerem rodu Kretkowskich, Ziemia Łęczycka, Kujawy partnerzy: Wójt Gminy Świnice Warckie, Stowarzyszenie Dwór Parski nad Nerem, na fortepianiehistorycznym marki Ernst Kaps (Drezno) z1888 r., wystąpią:

RECITAL Nr-1.PL

Mikołaj PLAK /prof. Anna Stempin-Jasnowska/

 1. Wolfgang Amadeusz Mozart - sonata B-dur KV 333
 2. Fryderyk Chopin-Ballada g-moll op. 23 nr 1
 3. Fryderyk Chopin-Etiuda h-moll op. 25 nr 10
 4. Franciszek Liszt- Danse macabre

 

przerwa

 

RECITAL Nr-2.PL

Joanna GORANKO /prof. Zbigniew Raubo/

 1. Fryderyk Chopin - Barkarola Fis-dur op. 60
 2. Fryderyk Chopin - Mazurki op 24 nr 1, 2
 3. Fryderyk Chopin - Ballada f-moll op. 52 nr 4
 4. Fryderyk Chopin - Impromptus Ges dur nr 3
 5. Fryderyk Chopin - Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

KONCERT Nr K-2.PL

 Rejestracja wideo koncertu

 

 3 LIPCA2021o 17:00 (sobota)

Park dworu (obecnie Dom Seniora ) w LUBIENIU KUJAWSKIM, Kujawy partnerzy: Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Dom Seniora w Lubieniu Kujawskim , na fortepianie współczesnym marki Feurich, wystąpią:

RECITAL Nr-3.PL

Martyna KUBIK /prof. Zbigniew Raubo/

 1. K. Szymanowski -Etiuda op. 4 nr 1
 2. F. Chopin - Mazurki op. 24
 3. F. Chopin - Etiuda cis- moll op. 10 nr 4
 4. F. Chopin - Walce op. 34
 5. F. Chopin - Ballada f-moll op. 52

 

przerwa

 

RECITAL Nr-4.PL

Jakub DRABIŃSKI /prof. Rafał Nicze/

 1. Anton Rubinstein - Romance Es-dur, Op. 44.
 2. Cloude Debussy - Golliwogg's Cakewalk.(Taniec pajaca)
 3. Fryderyk Chopin - 3 Ecossaises - G-dur - Des-dur - D-dur
 4. Fryderyk Chopin - Walc a-moll Op. 34 nr 2
 5. Fryderyk Chopin - Walc Des-dur Op.64 nr1 (Minutowy)
 6. Fryderyk Chopin - 2 preludia Op. 28 A-dur e-moll

 

przerwa

 

RECITAL Nr-5.PL

Szymon DRABIŃSKI /prof. Karol Radziwonowicz/

 1. Fryderyk Chopin - Ballada F-dur op. 38
 2. Fryderyk Chopin - Etiuda h-moll op. 25 nr 10
 3. Fryderyk Chopin - Etiuda a-moll op. 25 nr 11
 4. Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op. 25 nr 12
 5. Fryderyk Chopin - Nokturn c-moll op. 48
 6. Fryderyk Chopin - Scherzo cis-moll op. 39
 7. Fryderyk Chopin - Fantasie-Impromptu op. 66
 8. Fryderyk Chopin - Polonez As-dur op. 53

KONCERT Nr K-3.PL

 

Rejestracja wideo koncertu

 

4 LIPCA 2021 o 15:00 (niedziela)

Ogród w miejscu pierwszej, przedwojennej 7-klasowej szkoły powszechnej im. Andrzeja

Zamoyskiego w BIEŻUNIU, Mazowsze, partnerzy: Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk W. Grześkiewicz z małżonką Reginą, nafortepianie współczesnym marki Bohemia wystąpią:

RECITAL Nr-6.PL

Antoni KAWECKI /prof. Wojciech Świtała/

 1. Fryderyk Chopin - Ballada F-dur op. 38
 2. Fryderyk Chopin - Etiuda C-dur op. 10 nr 7
 3. Franz Liszt - Etiuda transcendentalna f-moll nr 10
 4. Fryderyk Chopin - Ballada As-dur op. 47
 5. Karol Szymanowski - Wariacje b-moll op. 3
 6. Fryderyk Chopin - Polonez A-dur op. 40 nr 1

 

przerwa

 

RECITAL Nr-7.PL

Marek JEUTNER /prof. Wojciech Świtała/

 1. Fryderyk Chopin - Nokturn Des-dur op. 27 nr 2
 2. Fryderyk Chopin - Preludia op. 28 nr 1-12
 3. Fryderyk Chopin - Ballada g-moll op.23
 4. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op.31
 5. Fryderyk Chopin - Polonez As dur op 53

KONCERT Nr K-4.PL

 

Rejestracja wideo koncertu

 

10 LIPCA 2021 o 15:00 (sobota)

Dwór w BOGDANACH WIELKICH,Mazowsze,

partnerzy: Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Prezes Stowarzyszenia "Dwór i park w Bogdanach Wielkich" Jan Maria Kłoczowski, właściciel dworu, nafortepianie współczesnym marki Feurich wystąpią:

RECITAL Nr-8.PL

Kamila SACHARZEWSKA /prof. Janusz Olejniczak/

 1. Piotr Czajkowski -,, Pory roku"
  • Styczeń ,, Przy kominku"
  • Luty ,, Karnawał"
  • Czerwiec ,, Barkarola"
  • Sierpień ,, Żniwa"
 2. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op.31
 3. Fryderyk Chopin - Etiuda cis-moll op.25 nr 5
 4. Fryderyk Chopin - Etiuda h-moll op.25 nr 10
 5. Fryderyk Chopin - Polonez As-dur op.53

 

przerwa

 

RECITAL Nr-9.PL

Jan NICEWICZ /prof. Karol Radziwonowicz/

     

 1. Fryderyk Chopin - Ballada As-dur op. 47
 2. Ignacy Jan Paderewski - Nokturn B- dur op. 16 nr 4
 3. Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op.10
 4. Aleksander Scriabin - Etiuda dis-moll op. 8 nr 12
 5. Fryderyk Chopin - Polonez c-moll op. 40
 6. Fryderyk Chopin - Wariacje B-dur op. 12
 7. Fryderyk Chopin - 2 mazurki: g-moll op. 24 nr 1 i B-dur op.7 nr 1
 8. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op.31

 KONCERT Nr  K-5.PL

 

Rejestracja wideo koncertu

 

 

11 LIPCA 2021 o 15:00 (niedziela)

Park krajobrazowym doliny Wkry, NATURA 2000, ŁAZY koło Lubowidza,  Mazowsze, patnerzy: Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz, na fortepianie współczesnym marki Bohemia wystąpią:

RECITAL Nr-10.PL

Eryk PLOPLIS /prof. Karol Radziwonowicz/

 1. Karol Szymanowski ‒ 9 Preludiów op.1
 2. Fryderyk Chopin - Polonez A-dur op. 40
 3. Fryderyk Chopin - Polonez c-moll op. 40
 4. Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op. 25 nr 12
 5. Fryderyk Chopin - Ballada As-dur op. 47 przerwa

RECITAL Nr-11.PL

Marek KĄKOL /prof. Jan Jiracek von Arnim/

 1. Jan Sebastian Bach - Sarabanda z 6 Partity e-moll BWV 830
 2. Ludwig van Beethoven - Sonata As-dur op. 110
 3. Fryderyk Chopin - Etiuda cis-moll op. 25 nr. 7
 4. Fryderyk Chopin - Fantazja f-moll op 49 .

 KONCERT Nr K-6.PL

 

Rejestracja wideo koncertu

Część 1

Część 2

Część 3

 

17 LIPCA 2021 o 17:00 (sobota)

Dwór Orpiszewskich w KŁÓBCE, związanym z postacią Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej wielkiej miłości Fryderyka Chopina, Kujawy, partnerzy: Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej,na zabytkowym fortepianie historycznym marki Bechstein z 1870 r. wystąpią:

RECITAL Nr-12.PL

Wojciech KRUCZEK /prof. Joanna Ławrynowicz-Just/

 1. Ignacy Jan Paderewski - Polonez H-dur op. 9 nr 6
 2. Ignacy Jan Paderewski:-  Melodia Ges-dur op. 16 nr 2
 3. Ignacy Jan Paderewski - Nokturn B-dur op. 16 nr 4
 4. Ignacy Jan Paderewski - Krakowiak fantastyczny op. 14 nr 6
 5. Ferenc Liszt - Harmonie Poetyckie i Religijne S. 173 - Funeral
 6. Fryderyk Chopin: - Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

 

przerwa

 

RECITAL Nr-13.PL

Adam KAŁDUŃSKI /prof. Katarzyna Popowa-Zydroń/

 1. Fryderyk Chopin- Nokturn H-dur op. 62 nr 1
 2. Fryderyk Chopin- Etiuda h-moll op. 25 nr 10
 3. Fryderyk Chopin- Etiuda a-moll op. 25 nr 11
 4. Fryderyk Chopin- Ballada f-moll op. 52
 5. Fryderyk Chopin- Walc As-dur op. 64 nr 3
 6. Fryderyk Chopin- Barkarola Fis-dur op. 60
 7. Fryderyk Chopin- Polonez As-dur op. 53

 KONCERT Nr K-7.PL

 

Rejestracja wideo koncertu

 

18 LIPCA 2021 o 15:00 (niedziela)

Ruiny dworu obronnego w RADZIKACH DUŻYCH, Ziemia Dobrzyńska, partner: Wójt Gminy Wąpielsk, nafortepianie współczesnym marki Bohemiawystapią:

RECITAL Nr-14.PL

Katarzyna KOPIEJEK /dr hab. Konrad Skolarski/

 1. L. van Beethoven - Sonata f-moll op. 57 "Appassionata"
 2. Fryderyk Chopin - Nokturn f-moll op. 55 nr 1
 3. Fryderyk Chopin -  Scherzo h-moll op.20
 4. Fryderyk Chopin -  Barcarolle op.60

 

przerwa

 

RECITAL Nr-15.PL

Marcin PĘKALA /prof. Janusz Olejniczak/

 1. Fryderyk Chopin - Nokturn fis-moll op. 48 nr 2
 2. Fryderyk Chopin - Mazurki op. 24
 3. Fryderyk Chopin - Sonata h-moll op. 58

 KONCERT Nr K-8.PL

 

Rejestracja wideo koncertu

 

24 LIPCA 2021 o 15:00 (sobota)

Park podworski w SKRWILNIE, Ziemia Dobrzyńska, partner: Wójt Gminy Skrwilno, na fortepianie współczesnym marki Bohemia wystąpią:

 RECITAL Nr-16.PL  

Gabriela DINDORF /prof. Waldemar Wojtal/

 1. Franciszek Schubert- Impromptu Es-dur op. 90 nr 2
 2. Franciszek Schubert- Impromptu Ges-dur op. 90 nr 3
 3. Franciszek Schubert- Impromptu As-dur op. 90 nr 4
 4. Fryderyk Chopin- Nokturn c-moll op. 48 nr 1
 5. Fryderyk Chopin- Nokturn fis-moll op. 48 nr 2
 6. Fryderyk Chopin- Scherzo b-moll op. 3

przerwa

RECITAL Nr-17.PL

Yurie NEZU (Japonia) /prof. Alicja Paleta-Bugaj i dr hab. Konrad Skolarski/

 1. Domenico Scarlatti - Sonata f-moll K466
 2. Fryderyk Chopin - Barcarolla Fis-dur op.60
 3. Fryderyk Chopin - Preludium Cis-moll op.45
 4. Maurice Ravel - Gaspard de la nuit.

 KONCERT Nr K-9.PL

 

Rejestracja wideo koncertu

 

25 LIPCA 2021 o 15:00 (niedziela) Dwór w GAWŁOWIE, Mazowsze, partner: Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza, na fortepianie współczesnym marki Feurich wystąpią:

RECITAL Nr-18.PL

Jakub WŁOSZCZUK /dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła/

 1. Ludwig van Beethoven -11 Bagatel op. 119
 2. Fryderyk Chopin - Ballada g-moll op. 23
 3. Fryderyk Chopin - Nokturn Es-dur op. 55 nr 2
 4. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op. 31 5. Piotr Czajkowski - Dumka op. 59

 

przerwa

 

RECITAL Nr-19.PL

Lelin QI (Chiny) /prof. Jerzy Sterczyński/

 1. Aleksander Scriabin - Nocturne for the left hand Op.9 No.2
 2. Ludwig van Beethoven - 32 Variations in C minor WoO 80
 3. Fryderyk Chopin - Sonata No.2 in B-flat minor Op.35

 KONCERT Nr K-10.PL

 

Rejestracja wideo koncertu

 

8 SIERPNIA 2021 o 15:00 (niedziela)

Dwór WYRĘBArodu Korsaków w Balinie, Ziemia Dobrzyńska, partnerzy: Prezes Stowarzyszenia Rodu Korsaków Michał Korsak z małżonką Beatą właściciele dworu Wyręba, Pracownia Autorska Domy Polskie arch. Beaty Kazimierskiej-Korsak, nafortepianie historycznym marki Małecki (Warszawa) z 1898 r. wystąpią:

RECITAL Nr-20.PL

Karolina KUŚMIERZ /prof. Paweł Zawadzki/

 1. Jan Sebastian Bach - Preludium i Fuga E-dur DWK II
 2. Robert Schumann - Fantasiestucke op. 12 - Heft I: Des Abendes, Aufschwung, Warum?, Grillen 3. Fryderyk Chopin - Walc As-dur op. 64 nr 3
 3. Fryderyk Chopin - Mazurek h-moll op. 30 nr 2
 4. Fryderyk Chopin - Mazurek cis-moll op. 30 nr 4
 5. Fryderyk Chopin - Polonez - Fantazja As-dur op. 61

 

przerwa

 

RECITAL Nr-21.PL

Bartłomiej KOKOT /prof. Beata Bilińska/

 1. Fryderyk Chopin - Ballada f-moll op 52
 2. Fryderyk Chopin - Sonata h-moll op 58
 3. Aleksander Skriabin - Etiuda dis-moll op. 8 nr 12

 KONCERT Nr K-11.PL

 

 

22 SIERPNIA 2021 o 15:00 (niedziela)

Zamek BRONISZÓW, Ziemia Lubuska, partnerzy: Burmistrz Miasta i Gminy Kożuchów, Przewodniczący Rady Lubuskiej Fundacji im. Paderewskiego Cezary Lusiński z małżonką Agatą właściciele zamku,nafortepianie historycznym markiHagspiel (Drezno) z końca XIX w. wystąpią:

RECITAL Nr-22.PL 

 

Rejestracja wideo koncertu

  

Aleksandra DĄBEK /prof. Ewa Bukojemska/

 1. Fryderyk Chopin - Preludia op. 28
 2. Fryderyk Chopin - Scherzo h-moll op. 20

 

przerwa

 

RECITAL Nr-23.PL

 

Rejestracja wideo koncertu

 

Michał SKOWRONEK /prof. Paweł Zawadzki/

 1. Fryderyk Chopin - Nokturn b-moll op. 9 nr 1
 2. Fryderyk Chopin -  F. Chopin - Mazurki op. 17
 3. Karol Szymanowski - I Sonata fortepianowa c-moll op. 8

 KONCERT Nr K-12.PL

Rejestracja wideo koncertu

 

29 SIERPNIA 2021 o 15:00 (niedziela)

Pałac obronnym w PIOTROWICE NYSKIE, Dolny Śląsk, partnerzy: Jim Parton z małżonką Anną właściciele pałacu, na fortepianie współczesnym markiYamaha C3 wystąpią:

RECITAL Nr-24.PL

Mateusz DUBIEL /Anna Skarbowska i prof. Mirosław Herbowski/

 1. Fryderyk Chopin - Barkarola Fis-Dur op. 60
 2. Johannes Brahms - Rapsodia h-moll op. 79
 3. Franciszek Liszt - Etiuda Koncertowa "La Leggierezza", S. 144
 4. Maurice Ravel - Jeux D'eau 
 5. Sergiusz Prokofiew - Toccata d-moll op. 11
 6. Aleksander Skriabin - Sonata-Fantazja gis-moll op. 19

 

przerwa

 

RECITAL Nr-25.PL

Jennifer SCHROEDER /dr hab. Katarzyna Rajs/

 1. Robert Schumann - Intermezzo z Karnawału Wiedeńskiego op. 26
 2. Fryderyk Chopin - Walce op. 34
 3. Fryderyk Chopin - Mazurki op. 30
 4. Fryderyk Chopin - Etiuda rewolucyjna op. 10 nr 12
 5. Fryderyk Chopin - Nokturn H-dur op. 9 nr 3
 6. Enrique Granados - Allegro de Concierto op. 46