ALEKSANDER OPOLSKI

pianistaAleksander OPOLSKI rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 6 lat, w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Im. Oskara Kolberga w Warszawie, w klasie prof. Filomeny Dziedzic. W 2020 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II st. nr 2, im. Fryderyka Chopina w Warszawie z oceną celującą, gdzie uczył się u prof. Joanny Kurpiowskiej i dr Zofii Antes.
Obecnie uczy się w klasie prof. Janusza Olejniczaka w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych warsztatach pianistycznych i w koncertach utalentowanej młodzieży.
Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych:

  •  w 2016 roku był najmłodszym wyróżnionym finalistą konkursu pianistycznego im. Haliny Czerny –  Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego w Płocku,
  • w maju 2017 roku wystąpił z recitalem w Studiu im. Witolda Lutosławskiego w ramach festiwalu muzycznego Trzy Cztery,
  • w marcu 2019 roku był najmłodszym w swojej kategorii laureatem I Międzynarodowego V Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Turznie, na którym zdobył III miejsce i zaproszenie do Carnegie Hall,
  • w kwietniu 2019 roku zdobył III nagrodę (w kategorii do 21 roku życia) w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Merci Maestro w Brukseli,
  • w maju tego samego roku został laureatem I miejsca na VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Maurycego Moszkowskiego w Kielcach, gdzie otrzymał także nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu patrona konkursu i zaproszenie na koncerty w Danii.

    W 2020 wziął udział w nagraniu płyty wydanej z okazji otwarcia Muzeum Józefa Piłsudskiego (nagranie „Walca” Józefa Piłsudskiego i „Nietoty” Romana Alexandra w kwintetecie z udziałem Jadwigi Rappe).

Aleksander OPOLSKI pradėjo mokytis groti fortepijonu būdamas šešerių metų Valstybinėje

Oskaro Kolbergo I laipsnio muzikos mokykloje Varšuvoje, prof. Filomenos Dziedzic klasėje.

2020 metais puikiai baigė Valstybinę Fryderyko Chopino II laipsnio muzikos mokyklą, kur

mokėsi pas prof. Joanną Kurpiowską ir dr. Zofią Antes.

Šiuo metu mokosi prof. Januszo Olejniczako klasėje Varšuvos Fryderyko Chopino muzikos

universitete. Aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse pianistų dirbtuvėse bei

talentingo jaunimo koncertuose.

Pianistas yra daugelio konkursų laureatu:

-2016 m. tapo jauniausiu Halinos Czerny-Stefańskos ir Ludwiko Stefańskio pianistų konkurso

Plocke finalininku;

-2017 m. gegužės mėnesį Witoldo Lutosławskio studijoje atliko rečitalį muzikinio festivalio

„Trys, keturi“ programoje;

-2019 m. kovo mėnesį tapo jauniausiu savo kategorijoje laureatu 1-ajame tarptautiniame

5-ajame nacionaliniame pianistų konkurse Tužne, laimėdamas III vietą ir kvietimą atlikti

koncertą prestižinėje „Carnegie Hall“ salėje;

-2019 m. balandžio mėnesį laimėjo III vietą (kategorijoje iki 21 metų) Tarptautiniame pianistų

konkurse "Merci, Maestro!" Briuselyje;

-2019 m. gegužės mėnesį laimėjo I vietą VIII Tarptautiniame M. Moszkowskio pianistų

konkurse Kielcuose ir specialųjį prizą už geriausią M. Moszkowskio kūrinio atlikimą bei gavo

kvietimą koncertuoti Danijoje.

-2020 m. Józefa Piłsudskio muziejaus atidarymo proga dalyvavo įrašant muzikos plokštelę

(kartu su kvintetu ir Jadwiga Rappe atliko Józefo Piłsudskio „Valsą“ ir Romano Alexandro

„Nietatą“).