PAWEŁ WOJCIECHOWSKI

<<< powrót do programu festiwalu


pianistaPaweł WOJCIECHOWSKI urodził się 6 grudnia 2002 roku w Olsztynie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat. Ukończył z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Z. Brzewskiego w Warszawie w klasie fortepianu prof. Joanny Ławrynowicz-Just. Od października 2021 roku będzie studentem Ecole Normale de Musique im. Alfreda Cortot w Paryżu w klasie prof. Reny Shereshevskiej i Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Joanny Ławrynowicz-Just.

Jest laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych:

 • Grand Prix na IV Konkursie Indywidualności Muzycznych ATMA w Zakopanem (2019),
 • I miejsce na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Tkaczewskiego w Busku Zdroju (2019),
 • Tytuł Laureata Estrady Młodych 53. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku i nagroda specjalna Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie – recital pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich w Warszawie (2019),
 • I miejsce i Nagroda Publiczności na VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Very Lotar - Shevchenko w Jekaterynburgu (Rosja, 2018),
 • Grand Prix na XV Konkursie Pianistycznym im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego w Płocku (2018),
 • I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym: ,,Hua Biao International Piano Open Competition in China’’ (2018),
 • I miejsce i nagroda specjalna dla największego talentu konkursu ,,Special Promising Talent’’ na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Krogulskiego w Tarnowie (2018),
 • I miejsce, nagroda specjalna EMCY oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Narwie (Estonia, 2018).

  Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich pedagogów jak: Kevin Kenner, Vladimir Slobodyan, Wojciech Świtała, Petras Geniusas, Carlo Grante, Kiryl Keduk, Bogdan Czapiewski, Paweł Zawadzki, Elżbieta Stefańska oraz Lubow Nawrocka. Występował m.in. w Salle Cortot w Paryżu (Francja), na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Haliny Czerny – Stefańskiej w Hachinohe (Japonia), w Filharmonii w Eindhoven (Holandia), w Filharmonii w Tallinie (Estonia), w Filharmonii w Kownie (Litwa) z Orkiestrą Symfoniczną Kowieńskiej Filharmonii, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w cyklu koncertowym „Młode Talenty”, na Zamku Królewskim w Warszawie, w Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej w Olsztynie z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej, w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej, w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej, na Festiwalu Muzycznym „Wawel o zmierzchu” w Krakowie, na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym im. Barbary Hesse - Bukowskiej w Busku - Zdroju. W 2015 roku, na specjalne zaproszenie prof. Vladimira Slobodyana, wystąpił w Filharmonii w Kaliningradzie (Rosja) z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliningradzkiej wykonując Koncert fortepianowy D-dur J. Haydna.

  Jest dwukrotnym stypendystą Prezydenta Miasta Olsztyna, stypendystą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, stypendystą Rotary Club, trzykrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendystą programu „Młoda Polska”. Jest także pod opieką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i Europejskiego Stowarzyszenia Konkursów Muzycznych dla Młodych.

Paweł WOJCIECHOWSKI gimė 2002 m. gruodžio 6 d. Olštine. Pradėjo mokytis groti fortepijonu

būdamas septynerių metų. Su pagyrimu baigė Valstybinę Z. Brzewskio II laipsnio muzikos mokyklą

Varšuvoje, prof. Joannos Ławrynowicz-Just klasėje. Nuo 2021 m. spalio mėn. pradės studijas Ecole

Normale de Musique Paryžiuje, prof. Renos Shereshevskayos klasėje ir Varšuvos Fryderyko Chopino

muzikos universitete, prof. Joannos Ławrynowicz-Just klasėje.

Pianistas yra daugelio nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatu:

-Laimėjo Grand Prix IV Nacionaliniame muzikos individualybių konkurse ATMA Zakopanėje (2019);

-Laimėjo I vietą IV Tarptautiniame Tkaczewskio pianistų konkurse Busko-Zdrojuje (2019);

-Laimėjo Jaunųjų estrados laureato titulą 53-ajame lenkų pianistų festivalyje Slupske ir specialųjį

Prizą, įsteigtą Varšuvos F. Chopino draugijos - atliko rečitalį prie F. Chopino paminklo Karališkose

Lazienkose (2019);

-Laimėjo I vietą ir Publikos apdovanojimą VII Tarptautiniame Veros Lotar-Shevchenkos pianistų

konkurse Jekaterenburge (2018);

-Laimėjo Grand Prix XV Halinos Czerny-Stefańskos ir Ludwiko Stefańskio pianistų konkurse Plocke

(2018);

-Laimėjo I vietą Tarptautiniame pianistų konkurse ,,Hua Biao International Piano Open Competition in

China’’ (2018);

-Laimėjo I vietą ir specialųjį prizą didžiausiam konkurso talentui ,,Special Promising Talent’’ Tarptautiniame Krogulskio pianistų konkurse Tarnove (2018);

-Laimėjo I vietą ir specialųjį prizą EMCA bei specialųjį prizą už geriausią J.S. Bacho kūrinio atlikimą

Tarptautiniame Chopino pianistų konkurse Narvoje, Estijoje (2018).

Tobulinosi meistriškumo kursuose pas tokius pedagogus: Keviną Kennerį, Vladimirą Slobodyaną,

Wojciechą Świtałą, Petrą Geniušą, Carlą Grante, Kirylą Keduką, Bogdaną Czapiewskį, Pawełą

Zawadzkį, Elżbietą Stefańską ir Lubow Nawrocką.

Koncertavo Salle Cortot Paryžiuje, Tarptautiniame Halinos Czerny-Stefańskos pianistų konkurse

Hachinohe Japonijoje, Eindhoveno filharmonijoje, Kauno, Talino, Varšuvos, Kielcų, Olštino, Jelenia

Guros filharmonijose, F. Chopino muziejuje Varšuvoje, Varšuvos karališkoje pilyje, Festivalyje “Vavelis

sutemose” Krokuvoje, Tarptautiniame Barbaros Hesse-Bukowskos pianistų konkurse Busko-Zdrojuje.

2015 m. prof. Vladimiro Slobodyano kvietimu koncertavo Kaliningrado filharmonijoje ir atliko

J.Haydno koncertą fortepijonui D-dur.

Du kartus buvo Olštino mero stipendininku, taip pat Meninės edukacijos centro, Rotary Club,

programos “Jaunoji Lenkija” ir tris kartus Lenkijos kultūros ministro stipendininku. Yra globojamas

Vaikų globos fondo ir Europos muzikinių konkursų jaunimui asociacijos.

Występy Pawła Wojciechowskiego w Skrwilnie.

<<< powrót do programu festiwalu