KAMILA SACHARZEWSKA

pianistaKamila SACHARZEWSKA   urodziła się w 2001 roku w Suwałkach. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat . W 2020 roku ukończyła z wyróżnieniem  Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Suwałkach gdzie kształciła się pod kierunkiem mgr. Anny Borkowskiej.  Obecnie jest studentką pierwszego roku studiów I stopnia na Wydziale Instrumentalnym  Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof.  Janusza Olejniczaka.

            Do jej ostatnich osiągnięć  należą: I miejsce oraz Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Fr. Chopina na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym ,,Fenomeny Muzyczne 2020”, Grand Prix oraz Nagroda występ w Carnegie Hall (w 2021) w Nowym Jorku na XIV Sonatina and Sonata International Youth Piano Competition , Corpus Cristi Texas USA (2020),  oraz  I  Nagroda na XIX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach/Warszawa (2019)                                                                                                                                  Do wcześniejszych osiągnięć należą:

-  I Nagroda na ,, VII International Polish Grand Piano Music Competition dedicated to Fryderyk Chopin” w Wilnie (2018),Litwa

-  I Nagroda i Nagroda Specjalna Jury ,,Musical Prodigy” w Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów w Rydze (2017), Łotwa  

-  I Nagroda  oraz  Nagroda  NIFC i Nagroda Fundacji im. Gyorgy”a Ferenczy”ego w Budapeszcie na  IV Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim  dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie (2017), Polska

-  I Nagroda i Nagroda Specjalna (wykonanie  recitalu w Paryżu)  na 17 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym of Ile –de-France Maisons-Laffitte w Paryżu , Francja

-   I Nagroda oraz  Nagroda Specjalna  na 47 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym ,,Virtuosi per musica di piano forte” w Usti nad Łabą, Czechy

- I Nagroda na  Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym  ,,Piano Talents” w Mediolanie, Włochy

-   I Nagroda na XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Petera Toperczera w Koszycach, Słowacja

-   I Nagroda oraz Nagroda Specjalna Konsula RP w Nawarze La Roja Angela Tellechea Goyena i Konserwatorium Muzycznego im. Pabla Sarasate w Pampelunie  na   19 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni

- Grand Prix  oraz I Nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie , Polska

-  Grand Prix oraz Nagroda Specjalna na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ,,Gradus ad Parnassum” w Kownie

- I Nagroda oraz Nagroda Dyrektora konkursu w I Międzynarodowym Konkursie Młodych Muzyków  ,,Paleski Ahiencyk” na Białorusi

- Grand Prix na III Międzynarodowym Konkursie ,,Olimpo Musicale”  na Litwie 

-  I Nagroda oraz  Nagroda Specjalna  za najlepsze wykonanie utworu wirtuozowskiego na Międzynarodowym Konkurs-Festiwalu „Terra Musica” im. M.K. Ciurlionisa w Druskiennikach, Litwa

 

      Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich, kształcąc się pod  kierunkiem wybitnych  profesorów takich jak: Wojciech Świtała, Andrzej Jasiński, Janusz Olejniczak, Katarzyna Popowa-Zydroń, Petras Geniusas, Joanna Ławrynowicz-Just, Paweł Zawadzki, Grzegorz Kurzyński,  Gintaras Janusevicius.   

      Ponadto   występowała jako solistka  z Płocką Orkiestrą Symfoniczną  ,Kowieńską  Orkiestrą Symfoniczną w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Muzyków Filharmonii w Kownie, Wileńską Orkiestrą Kameralną w Wilnie oraz  Suwalską Orkiestrą ,,Camerata dell Arte”.  Wielokrotnie brała udział w koncertach z cyklu ,,kwadranse muzyczne” oraz ,,recitale sobotnie” w Żelazowej Woli, w Zamku Królewskim w Warszawie,  w Pałacu w Łazienkach Królewskich, Filharmonii Opolskiej, w Pałacu Romantycznym w Turznie, Pałacu w Rybnej. Wykonała również recitale na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym ,,Chopin w Sercu Warszawy” oraz ,,Estrada Młodych” w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi. W styczniu 2019 roku wzięła udział w Międzynarodowej j  Akademii Pianistycznej  ,,Feuerwerk Einbeck”  promującej utalentowanych młodych pianistów z całego świata gdzie wspólnie  wystąpiła w kilku koncertach  w Niemczech. W ramach nagród konkursowych wystąpiła również w  Hiszpani , Francji ,Białorusi, Litwie .

        Kamila jest  kilkukrotną stypendystką Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Prezydenta Miasta Suwałki, Marszałka Województwa Podlaskiego, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz stypendystką  programu ,,Młoda Polska” .

        W 2019 roku otrzymała stypendium  Międzynarodowej Akademii Pianistycznej ,,Feuewerk Einbeck” w Niemczech .W latach 2012-2020  była uczestniczką programu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci ,  od  2013-15 była pod opieką (EMCY) Europen Union of Music Competitions for Youth  z siedzibą w Monachium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kamila SACHARZEWSKA gimė 2001 m. Suvalkuose. Pradėjo mokytis groti fortepijonu būdama

septynerių metų. 2020 m. baigė su pagyrimu Valstybinę I ir II laipsnio muzikos mokyklą Suvalkuose,

kur mokėsi pas mgr. Anną Borkowską. Šiuo metu yra Varšuvos Fryderyko Chopino muzikos

universiteto pirmo kurso studente. Mokosi prof. Januszo Olejniczako fortepijono klasėje.

Iš paskutinių pasiekimų vertą paminėti:

I vieta už geriausią F. Chopino kūrinio atlikimą I Tarptautiniame pianistų konkurse “Muzikos

fenomenai 2020”, Grand Prix ir specialus prizas - pasirodymas prestižinėje Carnegie Hall salėje Niu

Jorke XIV Sonatina and Sonata International Youth Piano Competition metu, Corpus Cristi Teksase JAV (2020) ir I vieta Tarptautiniame Juliuszo Zarębskio muzikos konkurse Lomiankose/Varšuvoje (2019).

Kiti svarbesni pasiekimai:

-I vieta Tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos festivalyje-konkurse, skirtame F. Chopinui Vilniuje (2018);

-I vieta ir specialus žiūri prizas ,,Musical Prodigy” Tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse Rygoje

(2017);

-I vieta, NIFC apdovanojimas ir G. Ferenco fondo prizas IV Karpatų tarptautiniame F. Chopino konkurse Žešove (2017);

-I vieta ir specialus prizas (rečitalis Paryžiuje) XVII Tarptautiniame pianistų konkurse of Ile –de-France

Maisons-Laffitte Paryžiuje;

-I vieta ir specialus prizas 47-ajame Tarptautiniame pianistų konkurse “Virtuosi per musica di piano

forte” Čekijoje;

-I vieta Tarptautiniame pianistų konkurse ,,Piano Talents” Milane;

-I vieta XIII Tarptautiniame Petero Toperčero pianistų konkurse Košicėse, Slovakijoje;

-I vieta ir specialus Lenkijos konsulo Navaroje bei Pablo Sarasate muzikos konservatorijos Pamplonoje

prizas XIX Tarptautiniame F. Chopino pianistų konkurse vaikams ir jaunimui Šafarnėje;

-Grand Prix ir I vieta IV Tarptautiniame W. Lutosławskio pianistų konkurse Zambrove;

-Grand Prix ir specialus prizas V Tarptautiniame pianistų konkurse ,,Gradus ad Parnassum” Kaune;

-I vieta ir Konkurso direktoriaus prizas I Tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse ,,Paleski

Ahiencyk” Baltarusijoje;

-Grand Prix III Tarptautiniame konkurse ,,Olimpo Musicale” Lietuvoje;

-I vieta ir specialus prizas už geriausią kūrinio atlikimą Tarptautiniame konkurse–festivalyje „Terra

musica“ Druskininkuose.

Tobulinosi meistriškumo kursuose pas žymius pedagogus: Wojciechą Świtałą, Andrzejų Jasińskį,

Januszą Olejniczaką, Katarzyną Popową-Zydroń, Petrą Geniušą, Joanną Ławrynowicz-Just, Pawełą

Zawadzkį, Grzegorzą Kurzyńskį, Gintarą Januševičių.

Kaip solistė grojo su Plocko simfoniniu orkestru, Kauno simfoniniu orkestru, Vilniaus kameriniu

orkestru, Suvalkų orkestru ,,Camerata dell Arte”. Daugelį kartų koncertavo Želiazovoje Volioje,

Varšuvos karališkoje pilyje, Karališkose Lazienkose, Opolės filharmonijoje, Romantikos rūmuose

Tužne, Rūmuose Rybnike. Atliko rečitalius Tarptautiniame pianistų festivalyje “Chopinas Varšuvos

širdyje” ir “Jaunųjų estrada” Lodzės muzikos akademijoje. 2019 m. sausio mėn. dalyvavo

tarptautinėje pianistų akademijoje „Feuerwerk Einbeck“, kurios tikslas yra populiarinti talentingus

jaunus pianistus iš viso pasaulio; atliko kelis koncertus Vokietijoje. Laimėjus konkursuose specialius

prizus turėjo galimybę koncertuoti Ispanijoje, Prancūzijoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje.

Pianistė kelis kartus tapo Meninės edukacijos centro, Suvalkų mero, Palenkės vaivadijos, Vaikų

globos fondo ir du kartus Lenkijos kultūros ministro stipendininke.

2019 m. gavo Tarptautinės pianistų akademijos ,,Feuewerk Einbeck” Vokietijoje stipendiją.

2012-2020 metais tapo Nacionalinio vaikų globos fondo programos nare; nuo 2013-2015 m. buvo

globojama Europen Union of Music Competitions for Youth Miunchene.