Sprawozdanie: Festiwal CHOPIN en VACANCES 2021 - we dworach i krajobrazach POLSKI

ORGANIZATORZY:

Fundacja "Ziemia Dobrzyńska" (autor i pomysłodawca festiwalu)
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

PARTNERZY :

Wójt Gminy Świnice Warckie, Stowarzyszenie Dwór Parski nad Nerem, Prezes Stowarzyszenia Rodu Korsaków Michał Korsak z małżonką Beatą właściciele dworu Wyręba, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk W. Grześkiewicz z małżonką Reginą, Wójt Gminy Wąpielsk, Wójt Gminy Skrwilno, Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz, Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza, Burmistrz Miasta i Gminy Kożuchów, Przewodniczący Rady Lubuskiej Fundacji im. Paderewskiego Cezary Lusiński z małżonką Agatą właściciele zamku Broniszów, Jim Parton z małżonką Anną właściciele pałacu w Piotrowicach Nyskich, Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Prezes Stowarzyszenia "Dwór i park w Bogdanach Wielkich" Jan Maria Kłoczowski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego i Gmina Lubień Kujawski, Dom Seniora w Lubieniu Kujawskim, Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, Szkoła Muzyczna I Stopnia w ZS nr. 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa w Kowalkach, Pracownia Autorska
Domy Polskie arch. Beaty Kazimierskiej-Korsak

PATRONATY HONOROWE:

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu p.Piotr Gliński,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Grzegorz Puda
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji p. Witold Kołodziejski
Związek Szlachty Polskiej,
Fundacja Polska-Europa-Polonia

PATRONAT MEDIALNY:

Polskie Radio-Radio CHOPIN
_______

Informacja dodatkowa
ponadto DOFINANSOWANO odrębnie
rozszerzenie festiwalu o 4 dodatkowe koncerty zrealizowane w Międzyzdrojach
/wyłącznie w zakresie tych 4-ech dodatkowych koncertów, nie stanowiących przedmiotu umowy
i zrealizowanych dodatkowo poza zakresem 12 koncertów objętych umową z dnia 30.04.2021
i aneksem do umowy podpisanym dnia 20.05.2021
pomiedzy Fundacją "Ziemia Dobrzyńska", a Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi/,
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w Ramach Programu "Muzyka", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Zrealizowano wszystkie zaplanowane
KONCERTY FESTIWALOWE
Festiwalu CHOPIN en VACANCES '2021-we dworach i krajobrazach POLSKI
/zgodnie z umową z dnia 30.04.2021 i aneksem do umowy podpisanym dnia 20.05.2021 pomiedzy Fundacją "Ziemia Dobrzyńska", a Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi/
w założonych pierwotnie miejscach i terminach
zaistniałe zmiany w repertuarach recitali i/lub nazwiskach występujących pianistów
wykazane zostały poniżej w odniesieniu do Programu stanowiącego załącznik nr-1 do umowy

KONCERT Nr-1 odbył się w dniu 20 CZERWCA 2021 o 15:00 (niedziela)
w parku i dworze w PARSKACH nad Nerem rodu Kretkowskich na Ziemi Łęczyckiej.
Partnerami byli: Wójt Gminy Świnice Warckie, Stowarzyszenie Dwór Parski nad Nerem,
Pianiści grali na znajdującym się na miejscu przygotowanym i nastrojonym fortepianie historycznym marki Ernst Kaps (Drezno) z1888 r.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu on-line w czasie rzeczywistym i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances.
Wystąpili:

Recital nr-1
Mikołaj PLAK /prof. Anna Stempin-Jasnowska/

1. Wolfgang Amadeusz Mozart - sonata B-dur KV 333
2. Fryderyk Chopin-Ballada g-moll op. 23 nr 1
3. Fryderyk Chopin-Etiuda h-moll op. 25 nr 10
4. Franciszek Liszt- Danse macabre

przerwa

Recital nr-2
Joanna GORANKO /prof. Zbigniew Raubo/
reprezentantka Polski w Konkursie Chopinowskim

            program pierwonie zaplanowany:

1. Ludwig van  Beethoven-Sonata G-dur op. 31 nr1
2. Fryderyk Chopin-Barkarola Fis-dur op. 60
3. Fryderyk Chopin-Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22
4. Franciszek Liszt-Etiuda Transcedentalna "Appassionata" f-moll nr10

program wykonany:

1. Fryderyk Chopin - Barkarola Fis-dur op. 60
2. Fryderyk Chopin - Mazurki op 24 nr 1, 2
3. Fryderyk Chopin - Ballada f-moll op. 52 nr 4
4. Fryderyk Chopin - Impromptus Ges dur nr 3
5. Fryderyk Chopin - Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

KONCERT Nr-2 odbył się w dniu 3 LIPCA 2021 o 17:00 (sobota)
w parku dworu (obecnie Dom Seniora) w LUBIENIU KUJAWSKIM na Kujawach
Partnerami byli: Burmistrz Lubienia Kujawskiego i Gmina Lubień Kujawski, Dom Seniora w Lubieniu Kujawskim.
Pianiści grali na wypożyczonym, dostarczonym na miejsce koncertu i nastrojonym fortepianie współczesnym marki Feurich.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu on-line w czasie rzeczywistym i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances.
Wystąpili:

Recital nr-3
Martyna KUBIK
/prof. Zbigniew Raubo/

            program pierwonie zaplanowany:

1. Karol Szymanowski -Etiuda op.4 nr 1;
2. Karol Szymanowksi - Maski op. 34 - Szeherezada;
3. Fryderyk Chopin - Etiuda cis- moll op. 10 nr 4;
4. Fryderyk Chopin - Walce op. 34;
5. Fryderyk Chopin - Ballada f-moll op. 52.

            program wykonany:

1. Karol Szymanowski -Etiuda op. 4 nr 1
2. Fryderyk Chopin - Mazurki op. 24
3. Fryderyk Chopin - Etiuda cis- moll op. 10 nr 4
4. Fryderyk Chopin - Walce op. 34
5. Fryderyk Chopin - Ballada f-moll op. 52

przerwa

Recital nr-4
Jakub DRABIŃSKI
/prof. Rafał Nicze/

1. Anton Rubinstein - Romance Es-dur, Op. 44.
2. Cloude Debussy - Golliwogg's Cakewalk.(Taniec pajaca)
3. Fryderyk Chopin - 3 Ecossaises - G-dur - Des-dur - D-dur
4. Fryderyk Chopin - Walc a-moll Op. 34 nr 2
5. Fryderyk Chopin - Walc Des-dur Op.64 nr1 (Minutowy)
6. Fryderyk Chopin - 2 preludia Op. 28 A-dur e-moll

przerwa

Recital nr-5
Szymon DRABIŃSKI
/prof. Karol Radziwonowicz/

1. Fryderyk Chopin - Ballada F-dur op. 38
2. Fryderyk Chopin - Etiuda h-moll op. 25 nr 10
3. Fryderyk Chopin - Etiuda a-moll op. 25 nr 11
4. Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op. 25 nr 12
5. Fryderyk Chopin - Nokturn c-moll op. 48
6. Fryderyk Chopin - Scherzo cis-moll op. 39
7. Fryderyk Chopin - Fantasie-Impromptu op. 66
8. Fryderyk Chopin - Polonez As-dur op. 53

KONCERT Nr-3 odbył się w dniu 4 LIPCA 2021 o 15:00 (niedziela)
w ogrodzie w miejscu pierwszej, przedwojennej 7-klasowej szkoły powszechnej im. Andrzeja Zamoyskiego w BIEŻUNIU na Mazowszu,
Partnerami byli: Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk W. Grześkiewicz z małżonką Reginą.
Pianiści grali na udostępnionym nieodpłatnie ze Szkoły Muzycznej I stopnia w ZS nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, dostarczonym na miejsce koncertu i nastrojonym fortepianie współczesnym marki Bohemia.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu on-line w czasie rzeczywistym i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances. Podczas części występu Antoniego Kaweckiego miały miejsce okoliczności niezależne od organizatorów: intensywne opady deszczu, które nie przerwały recitalu, ale wpłynęły na rejestrację wykonania utworu Karola Szymanowskiego.
Wystąpili:

Recital nr-6
Antoni KAWECKI /prof. Wojciech Świtała/

program pierwonie zaplanowany:

1. Fryderyk Chopin - Etiuda C-dur op. 10 nr 7
2. Fryderyk Chopin - Etiuda F-dur op. 10 nr 8
3. Fryderyk Chopin - Ballada F-dur op. 38
4. Fryderyk Chopin - Ballada As-dur op. 47
5. Franciszek Liszt - Etiuda Transcendentalna f-moll nr 10 S. 139
6. Fryderyk Chopin - Mazurki op. 24
7. Fryderyk Chopin - Walc a-moll op. 34 nr 2

program wykonany:

1. Fryderyk Chopin - Ballada F-dur op. 38
2. Fryderyk Chopin - Etiuda C-dur op. 10 nr 7
3. Franz Liszt - Etiuda transcendentalna f-moll nr 10
4. Fryderyk Chopin - Ballada As-dur op. 47
5. Karol Szymanowski - Wariacje b-moll op. 3
6. Fryderyk Chopin - Polonez A-dur op. 40 nr 1
przerwa

Recital nr-7
Marek JEUTNER /prof. Wojciech Świtała/

program pierwonie zaplanowany:

1. Fryderyk Chopin - Nokturn Des-dur op. 27 nr 2
2. Fryderyk Chopin - Preludia op. 28 nr 1-12
3. Fryderyk Chopin - Ballada g-moll op.23
4. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op.31

program wykonany:

1. Fryderyk Chopin-Nokturn Des-dur op.27 nr 2
2. Fryderyk Chopin-Ballada g-moll op.23
3. Fryderyk Chopin-Polonez As-dur op.53
4. Fryderyk Chopin-Scherzo b-moll op.31
5. Fryderyk Chopin-II Koncert fortepianowy f-moll op.21:
cz.II - Larghetto
            cz.III - Allegro Vivace.


KONCERT Nr-4 odbył się w dniu 10 LIPCA 2021 o 15:00 (sobota)
w parku i dworze w BOGDANACH WIELKICH na Mazowszu,
Partnerami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Prezes Stowarzyszenia "Dwór i park w Bogdanach Wielkich" Jan Maria Kłoczowski, właściciel dworu,
Pianiści grali na wypożyczonym, dostarczonym na miejsce koncertu i nastrojonym fortepianie współczesnym marki Feurich.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu on-line w czasie rzeczywistym i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances.
Wystąpili:

Recital nr-8
Kamila SACHARZEWSKA
/prof. Janusz Olejniczak/

program pierwonie zaplanowany:

1. Jan Sebastian Bach - Preludium i Fuga cis-moll DWK zeszyt II
2. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op. 31
3. Fryderyk Chopin - Etiuda e-moll op.25 nr 5  
4. Fryderyk Chopin - Etiuda h-moll op.25 nr 10
5. Fryderyk Chopin - Mazurek C-dur op. 24 nr 2
6. Fryderyk Chopin - Polonez As-dur op. 53

program wykonany:

1. Piotr Czajkowski -,, Pory roku"
Styczeń ,, Przy kominku"
Luty ,, Karnawał"
Czerwiec ,, Barkarola"
Sierpień ,, Żniwa"
2. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op.31
3. Fryderyk Chopin - Etiuda cis-moll op.25 nr 5
4. Fryderyk Chopin - Etiuda h-moll op.25 nr 10
5. Fryderyk Chopin - Polonez As-dur op.53

przerwa

Recital nr-9
Jan NICEWICZ
/prof. Karol Radziwonowicz/

program pierwonie zaplanowany:

      1. Fryderyk Chopin - Ballada As-dur op.47
      2. Fryderyk Chopin - Nokturn F-dur op.15
      3. Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op. 10
      4. Fryderyk Chopin - Etiuda As-dur op. 10
      5. Fryderyk Chopin - Polonez c-moll op. 40
      6. Fryderyk Chopin - Wariacje B-dur op. 2
      7. Fryderyk Chopin - 2 mazurki
      8. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op. 31       

program wykonany:

1. Fryderyk Chopin - Ballada As-dur op. 47
2. Ignacy Jan Paderewski - Nokturn B- dur op. 16 nr 4
3. Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op.10
4. Aleksander Scriabin - Etiuda dis-moll op. 8 nr 12
5. Fryderyk Chopin - Polonez c-moll op. 40
6. Fryderyk Chopin - Wariacje B-dur op. 12
7. Fryderyk Chopin - 2 mazurki: g-moll op. 24 nr 1 i B-dur op.7 nr 1
8. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op.31

KONCERT Nr-5 odbył się w dniu 11 LIPCA 2021 o 15:00 (niedziela)
w parku krajobrazowym doliny Wkry, NATURA 2000, ŁAZY koło Lubowidza na Mazowszu.
Partnerami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz.
Pianiści grali na udostępnionym nieodpłatnie ze Szkoły Muzycznej Istopnia w ZS nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, dostarczonym na miejsce koncertu i nastrojonym fortepianie współczesnym marki Bohemia.
Wystąpili:

Recital nr-10
Eryk PLOPLIS /prof. Karol Radziwonowicz/
           
1. Karol Szymanowski ‒ 9 Preludiów op.1
2. Fryderyk Chopin - Polonez A-dur op. 40
3. Fryderyk Chopin - Polonez c-moll op. 40
4. Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op. 25 nr 12
5. Fryderyk Chopin - Ballada As-dur op. 47
przerwa

Recital nr-11
ZMIANA PIANISTY

miał wystąpić:

Marek KĄKOL /prof. Jan Jiracek von Arnim/
Pianista nie mógł dojechać do Polski z Austrii z powodu nieoczekiwanej zmiany terminu egzamiu na uczelni zagranicznej gdzie studiuje.

1. Jan Sebastian Bach - Sarabanda z 6 Partity e-moll BWV 830
2. Ludwig van Beethoven - Sonata As-dur op. 110
3. Fryderyk Chopin - Etiuda cis-moll op. 25 nr. 7
4. Fryderyk Chopin - Fantazja f-moll op 49 .

wystąpił:

Jakub KUSZLIK /prof. Katarzyna Popowa-Zydroń/
reprezentant Polski w Konkursie Chopinowskim

Fryderyk Chopin:

1. Fantazja f-moll op. 49
2. Nokturn E-dur op. 62 nr 2
3. Etiudy op. 25 nr 4 i 11
4. Mazurki op. 30
5. Polonez fis-moll op. 44

KONCERT Nr-6 odbył się w dniu 17 LIPCA 2021 o 17:00 (sobota)
w parku i dworze Orpiszewskich w KŁÓBCE, związanym z postacią Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej wielkiej miłości Fryderyka Chopina na Kujawach
Partnerami byli: Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
Pianiści zagrali na zabytkowym fortepianie historycznym marki Bechstein z 1865 r. znajdującym sie w salonie dworu oraz na wypożyczonym, dostarczonym na miejsce koncertu i nastrojonym fortepianie współczesnym marki Feurich.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances, Transmisja bepośrednia on-line w czasie rzeczywistym, pomimo podjętych prób, była  technicznie niemożliwa do zrealizowania ze względu na zupełny brak internetu w miejscu koncertu.
Ponadto ze względu na wystąpienie przyczyn od organizatorów niezależnych: silnych opadów deszczu i burzy w trakcie realizowanego w plenerze recitalu Adama Kałduńskiego, pianista wykonał trzy pierwsze utwory na zewnątrz, a pozostałe już w salonie dworu. Ponieważ intensywność odgłosów burzy zagłuszyła wykonanie pierwszej części recitalu, która pomimo, że wykonana, to jednak nie została, ze względów technicznych, zamieszczone w internecie. Pozostałe utwory pianista wykonał już w bezpiecznych warunkach w salonie dworu. Wykonanie transmisji wideo w tych warunkach wymagało wielkiego profesjonalizmu ze strony organizatorów i realizujących transmisję filmowców, którzy kilkakrotnie przestawiali całkowicie sprzęt do nagrywania, zdeterminowani aby, mimo skrajnie trudnych warunków, dokończyć realizację koncertu.
Wystąpili:

Recital nr-12
Wojciech KRUCZEK
/prof. Joanna Ławrynowicz-Just/

program pierwonie zaplanowany:

1. Edvard Grieg - Ballada g-moll op. 24
2. Fryderyk Chopin- Rondo c-moll op. 1
3. Fryderyk Chopin- Nokturn c-moll op. 48 nr 1  
4. Fryderyk Chopin- Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

program wykonany:

1. Edvard Grieg:
- Melodia norweska z cyklu Utwory Liryczne op. 12 nr 6
- Ballada g-moll op. 24
      2.  Ferenc Liszt-Harmonie Poetyckie i Religijne S. 173 - Funeral
      3.  Fryderyk Chopin-Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

przerwa

Recital nr-13
Adam KAŁDUŃSKI
/prof. Katarzyna Popowa-Zydroń/

program pierwonie zaplanowany:


1. Fryderyk Chopin- Nokturn H-dur op. 62 nr 1
2. Fryderyk Chopin- Etiuda h-moll op. 25 nr 10
3. Fryderyk Chopin- Etiuda a-moll op. 25 nr 11
4. Fryderyk Chopin- Ballada f-moll op. 52
5. Fryderyk Chopin- Walc As-dur op. 64 nr 3
6. Fryderyk Chopin- Barkarola Fis-dur op. 60
7. Fryderyk Chopin- Polonez As-dur op. 53

program wykonany:

Fryderyk Chopin:

1. Nokturn H-dur op. 62 nr 1
2. Etiuda h-moll op. 25 nr 10
3. Etiuda a-moll op. 25 nr 11
4. Ballada f-moll op. 52
5. Walce op. 64: 1. Des-dur 2. cis-moll 3. As-dur
6. Barkarola Fis-dur op. 60


KONCERT Nr-7 odbył się w dniu 18 LIPCA 2021 o 15:00 (niedziela)
w parku dworu i ruiny dworu obronnego w RADZIKACH DUŻYCH na Ziemi Dobrzyńskiej,
Partnerami byli: Wójt Gminy Wąpielsk.
Pianiści grali na udostępnionym nieodpłatnie ze Szkoły Muzycznej I stopnia w ZS nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, dostarczonym na miejsce koncertu i nastrojonym fortepianie współczesnym marki Bohemia.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu on-line w czasie rzeczywistym i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances.
Wystąpili:

Recital nr-14
Katarzyna KOPIEJEK /dr hab. Konrad Skolarski/

1. L. van Beethoven - Sonata f-moll op. 57 "Appassionata"
2. Fryderyk Chopin - Nokturn f-moll op. 55 nr 1
3. Fryderyk Chopin -  Scherzo h-moll op.20
4. Fryderyk Chopin -  Barcarolle op.60

przerwa

Recital nr-15
Marcin PĘKALA /prof. Janusz Olejniczak/

1. Fryderyk Chopin - Nokturn fis-moll op. 48 nr 2
2. Fryderyk Chopin - Mazurki op. 24
3. Fryderyk Chopin - Sonata h-moll op. 58

KONCERT Nr-8  odbył się w dniu 24 LIPCA 2021 o 15:00 (sobota)
w parku podworski w SKRWILNIE na Ziemi Dobrzyńskiej,
Partnerem był: Wójt Gminy Skrwilno.
Pianiści grali na udostępnionym nieodpłatnie ze Szkoły Muzycznej I stopnia w ZS nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, dostarczonym na miejsce koncertu i nastrojonym fortepianie współczesnym marki Bohemia.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu on-line w czasie rzeczywistym i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances.
Wystąpili:

Recital nr-16
Gabriela DINDORF /prof. Waldemar Wojtal/

program pierwonie zaplanowany:

1. Franciszek Schubert- Impromptu Ges-dur op. 90 nr 3
2. Franciszek Schubert- Impromptu As-dur op. 90 nr 4
3. Fryderyk Chopin- Nokturn c-moll op. 48 nr 1
4. Fryderyk Chopin- Nokturn fis-moll op. 48 nr 2
5. Fryderyk Chopin- Fantasie-impromptu op. 66
6. Fryderyk Chopin- Scherzo b-moll op. 31

program wykonany:

1. Franciszek Schubert- Impromptu Es-dur op. 90 nr 2
2. Franciszek Schubert- Impromptu Ges-dur op. 90 nr 3
3. Franciszek Schubert- Impromptu As-dur op. 90 nr 4
4. Fryderyk Chopin- Nokturn c-moll op. 48 nr 1
5. Fryderyk Chopin- Nokturn fis-moll op. 48 nr 2
6. Fryderyk Chopin- Scherzo b-moll op. 3

przerwa

Recital nr-17
ZMIANA PIANISTY

miała wystąpić:

Yourie NEZU (Japonia) /prof. Alicja Paleta-Bugaj i dr hab. Konrad Skolarski/
Pianistka nie mogła wystąpić ze względu na niespodziewany, poważny uraz ręki uniemożliwiający jej zupełnie na czas długi grę na fortepianie.

1. Domenico Scarlatti - Sonata f-moll K466
2. Fryderyk Chopin - Barcarolla Fis-dur op.60
3. Fryderyk Chopin - Preludium Cis-moll op.45
4. Maurice Ravel - Gaspard de la nuit.

wystąpił:

Marcin WIECZOREK /prof. Stefan Wojtas/
reprezentant Polski w Konkursie Chopinowskim

Fryderyk Chopin:

1. Ballada g-moll op. 23
2. Etiuda c-moll op. 10 nr 12
3. Etiuda e-moll op. 25 nr 5
4. Nokturn E-dur op. 62 nr 2
5. Mazurek H-dur op. 56 nr 1
6. Mazurek C-dur op. 56 nr 2
7. Walc a-moll op. 34 nr 2
8. Scherzo b-moll op. 31

KONCERT Nr-9  odbył się w dniu 25 LIPCA 2021 o 15:00 (niedziela)
w parku i dworze w GAWŁOWIE na Mazowszu.
Partnerami byli: Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.
Pianiści zagrali na wypożyczonym, dostarczonym na miejsce koncertu i nastrojonym fortepianie współczesnym marki Feurich.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu on-line w czasie rzeczywistym i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances.
Wystąpili:

Recital nr-18
Jakub WŁOSZCZUK /dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła/

program pierwonie zaplanowany:

1. Ludwig van Beethoven-11 Bagatel op. 119
2. Fryderyk Chopin-Walce op. 64
3. Fryderyk Chopin-Fantazja f-moll op. 49
4. Piotr Czajkowski- Dumka op. 59

program wykonany:

1. Ludwig van Beethoven -11 Bagatel op. 119
2. Fryderyk Chopin - Ballada g-moll op. 23
3. Fryderyk Chopin - Nokturn Es-dur op. 55 nr 2
4. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op. 31
5. Piotr Czajkowski - Dumka op. 59

przerwa

Recital nr-19
Lelin QI (Chiny) /prof. Jerzy Sterczyński/

program pierwonie zaplanowany:

1. Jan Sebastian Bach – Preludium i Fuga gis-moll BWV 863
2. Aleksander Scriabin- Sonata No.2  gis-moll  op.19
3. Fryderyk Chopin- Etuda c-moll op. 25 nr12
4. Fryderyk Chopin – Polonez fis-moll op. 44
5. Fryderyk Chopin - Ballada f-moll op.52

program wykonany:

1. Aleksander Scriabin - Nocturne for the left hand Op.9 No.2
2. Ludwig van Beethoven - 32 Variations in C minor WoO 80
3. Fryderyk Chopin - Sonata No.2 in B-flat minor Op.35

KONCERT Nr-10 odbył się w dniu 8 SIERPNIA 2021 o 15:00 (niedziela)
w parku i dworze WYRĘBA rodu Korsaków w Balinie na Ziemi Dobrzyńskiej,
Partnerami byli: Prezes Stowarzyszenia Rodu Korsaków Michał Korsak z małżonką Beatą właściciele dworu Wyręba, Pracownia Autorska Domy Polskie arch. Beaty Kazimierskiej-Korsak.
Pianiści grali na udostępnionym nieodpłatnie ze Szkoły Muzycznej Istopnia w ZS nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, dostarczonym na miejsce koncertu i nastrojonym, fortepianie współczesnym marki Bohemia.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu on-line w czasie rzeczywistym i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances.
Wystąpili:

Recital nr-20
Karolina KUŚMIERZ /prof. Paweł Zawadzki/

program pierwonie zaplanowany:

1. Fryderyk Chopin – Nokturn fis-moll op. 48 nr 2
2. Fryderyk Chopin – Walc As-dur op. 64 nr 3
3. Franciszek Schubert – Sonata A-dur op. 120, D 664
Allegro Moderato
Andante
Allegro
Fryderyk Chopin – Polonez - Fantazja As-dur op. 61

program wykonany:

4. Jan Sebastian Bach - Preludium i Fuga E-dur DWK II
5. Robert Schumann - Fantasiestucke op. 12 - Heft I: Des Abendes, Aufschwung, Warum?, Grillen
6. Fryderyk Chopin - Walc As-dur op. 64 nr 3
7. Fryderyk Chopin - Mazurek h-moll op. 30 nr 2
8. Fryderyk Chopin - Mazurek cis-moll op. 30 nr 4
9. Fryderyk Chopin - Polonez - Fantazja As-dur op. 61

przerwa

Recital nr-21
Bartłomiej KOKOT /prof. Beata Bilińska/

1. Fryderyk Chopin - Ballada f-moll op 52
2. Fryderyk Chopin - Sonata h-moll op 58
3. Aleksander Skriabin - Etiuda dis-moll op. 8 nr 12

KONCERT Nr-11 odbył się w dniu 22 SIERPNIA 2021 o 15:00 (niedziela)
w parku i zamku BRONISZÓW na Ziemi Lubuskiej.
Partnerami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Kożuchów, Przewodniczący Rady Lubuskiej Fundacji im. Paderewskiego Cezary Lusiński z małżonką Agatą właściciele zamku.
Pianiści grali na przygotowanym i nastrojonym przed koncertem fortepianie historycznym marki Hagspiel (Drezno) z końca XIX w. znajdującym się w zamku.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances, Transmisja bepośrednia on-line w czasie rzeczywistym, pomimo podjętych prób, była  technicznie niemożliwa do zrealizowania ze względu na zupełny brak internetu w miejscu koncertu.
Wystąpili:

Recital nr-22
Aleksandra DĄBEK /prof. Ewa Bukojemska/
reprezentantka Polski w Konkursie Chopinowskim

program pierwonie zaplanowany:

1. Fryderyk Chopin - Preludia op. 28
2. Fryderyk Chopin - Scherzo h-moll op. 20

program wykonany:

Fryderyk Chopin:

1. Nokturn cis-moll op. 27
2. Mazurki op. 59
3. Walc op.18
4. Ballada op.47
5. Fantazja op.49

przerwa

Recital nr-23
Michał SKOWRONEK /prof. Paweł Zawadzki/

1. Fryderyk Chopin - Nokturn b-moll op. 9 nr 1
2. Fryderyk Chopin -  F. Chopin - Mazurki op. 17
3. Karol Szymanowski - I Sonata fortepianowa c-moll op. 8

KONCERT Nr-12 odbył się w dniu 29 SIERPNIA 2021 o 15:00 (niedziela)
w parku i pałacu obronnym w PIOTROWICACH NYSKICH w dawnym Księstwie Nyskim na Dolnym Śląsku.
Partnerami byli: Jim Parton z małżonką Anną właściciele pałacu.
Pianiści grali na przygotowanym i nastrojonym przed koncertem fortepianie współczesnym marki Yamaha C3 znajdującym się w zamku.
Zrealizowano transmisję wideo koncertu i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances, dla której transmisję audio w jakości radiowej wykonało Polskie Radio CHOPIN, w ramach Patronatu Medialnego realizowanego dla Festiwalu.

Wystąpili:

Recital nr-24
Mateusz DUBIEL /Anna Skarbowska i prof. Mirosław Herbowski/

program pierwonie zaplanowany:

1. Fryderyk Chopin - Barkarola Fis-Dur op. 60
2. Johannes Brahms - Rapsodia h-moll op. 79
3. Franciszek Liszt - Etiuda Koncertowa "La Leggierezza", S. 144
4. Maurice Ravel - Jeux D'eau  
5. Sergiusz Prokofiew - Toccata d-moll op. 11
6. Aleksander Skriabin - Sonata-Fantazja gis-moll op. 19

program wykonany:

1. Johannes Brahms - Rapsodia h-moll op. 79
2. Fryderyk Chopin - Barkarola Fis-Dur op. 60
3. Maurice Ravel - Jeux D'eau  
4. Aleksander Skriabin - Preludia:
- b-moll op. 37 nr. 1
- es-moll op. 11 nr. 14
5. Aleksander Skriabin - Sonata-Fantazja gis-moll op. 19

przerwa

Recital nr-25
Jennifer SCHROEDER /dr hab. Katarzyna Rajs/

kolejność programu pierwonie zaplanowana:

1. Robert Schumann - Intermezzo z Karnawału Wiedeńskiego op. 26
2. Fryderyk Chopin - Walce op. 34
3. Fryderyk Chopin - Mazurki op. 30
4. Fryderyk Chopin - Etiuda rewolucyjna op. 10 nr 12
5. Fryderyk Chopin - Nokturn H-dur op. 9 nr 3
6. Enrique Granados - Allegro de Concierto op. 46

kolejność programu wykonana:

1. Fryderyk Chopin - Nokturn H-dur op. 9 nr 3
2. Fryderyk Chopin - Walce op. 34
3. Robert Schumann - Intermezzo z Karnawału Wiedeńskiego op. 26
4. Fryderyk Chopin - Mazurki op. 30
5. Fryderyk Chopin - Etiuda rewolucyjna op. 10 nr 12
6. Enrique Granados - Allegro de Concierto op. 46

OGLĄDALNOŚĆ KONCERTÓW FESTIWALOWYCH
Festiwalu CHOPIN en VACANCES '2021-we dworach i krajobrazach POLSKI 

Nr koncertu Miejsce koncertu Data koncertu Publiczność "na żywo" [osób]

Publiczność "on-line" [osób] Publiczność RAZEM [osób]
1 Park i dwór w PARSKACH nad Nerem rodu Kretkowskich, gmina Świnice Warckie na Ziemi Łęczyckiej 20 czerwca 2021 o 15:00 w niedzielę 250 549 799
2 Park dworu w LUBIENIU KUJAWSKIM, gmina Lubień Kujawski na Kujawach 3 lipca 2021 o 17:00 w sobotę 100 504 604
3 Ogród w miejscu pierwszej, przedwojennej 7-klasowej szkoły powszechnej im. Andrzeja Zamoyskiego w BIEŻUNIU, gmina Bieżuń na Mazowszu 4 lipca 2021 o 15:00 w niedzielę 120 630 630
4 Park i dwór w BOGDANACH WIELKICH, gmina Chorzele na Mazowszu 10 lipca 2021 o 15:00 w sobotę 250 777 1027
5 Park krajobrazowy doliny Wkry, Obszar NATURA 2000, w ŁAZACH, gmina Lubowidz na Mazowszu 11 lipca 2021 o 15:00 w niedzielę  250  430  680
6 Park i dwór Orpiszewskich w KŁÓBCE, związany z postacią Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej, wielkiej miłości Fryderyka Chopina na Kujawach 17 lipca 2021 o 17:00 w sobotę  250 734  984 
7 Park dworu i ruiny dworu obronnego w RADZIKACH DUŻYCH, gmina Wapielsk na Ziemi Dobrzyńskiej 18 lipca 2021 o 15:00 w niedzielę   80  353  433
8 Park podworski w SKRWILNIE, gmina Skrwilno na Ziemi Dobrzyńskiej 24 lipca 2021 o 17:00 w sobotę  250  416  666
9 Park i dwór w GAWŁOWIE, gmina Sochaczew na Mazowszu 25 lipca 2021 o 15:00 w niedzielę  100  283  383
10 Park i dwór WYRĘBA rodu Korsaków w Balinie, gmina Rypin na Ziemi Dobrzyńskiej 8 sierpnia 2021 o 15:00 w niedzielę  70  380  450
11 Park i zamek BRONISZÓW, gmina Kożuchów na Ziemi Głogowskiej, woj. lubuskie 22 sierpnia 2021 o 15:00 w niedzielę  70  280  350
12 Park i pałac obronny w PIOTROWICACH NYSKICH, gmina Otmuchów, Księstwo Nyskie na Dolnym Śląsku 29 sierpnia 2021 o 15:00 w niedzielę 70   107  177
RAZEM  1860  5443 7303 
OGÓŁEM 7303

WYKAZ PIANISTÓW
Festiwalu CHOPIN en VACANCES '2021-we dworach i krajobrazach POLSKI 

 

Nr Recitalu Nazwisko Imię Profesor prowadzący Który raz występuje na CHOPIN en VACANCES
1 PLAK Mikołaj prof. Anna Stempin-Jasnowska 1
2 GORANKO Joanna prof. Zbigniew Raubo 2
3 KUBIK Martyna prof. Zbigniew Raubo 1
4 DRABIŃSKI Jakub Karol Nicze 2 /nieoficjalnie 4/
5 DRABIŃSKI Szymon prof. Karol Radziwonowicz 4
6  KAWECKI  Antoni prof. Wojciech Świtała 4
7 JEUTNER  Marek prof. Wojciech Świtała 1
8 SACHARZEWSKA  Kamila prof. Janusz Olejniczak 1
9 NICEWICZ  Jan prof. Karol Radziwonowicz 2
10 PLOPLIS  Eryk prof. Karol Radziwonowicz 1
11 KUSZLIK  Jakub prof. Katarzyna Popowa-Zydroń 1
12 KRUCZEK  Wojciech prof. Joanna Ławrynowicz-Just 5
13 KAŁDUŃSKI  Adam prof. Katarzyna Popowa-Zydroń 1
14 KOPIEJEK  Katarzyna dr hab. Konrad Skolarski 1
15 PĘKALA   Marcin prof. Janusz Olejniczak 1
16 DINDORF   Gabriela prof. Waldemar Wojtal 1
17  WŁOSZCZUK  Marcin prof. Stefan Wojtas 1
18  WŁOSZCZUK  Jakub dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła 1
19  QI  Lelin prof. Jerzy Sterczyński 2
20  KUŚMIERZ  Karolina prof. Paweł Zawadzki 1
21  KOKOT  Bartłomiej prof. Beata Bilińska 1
22  DĄBEK  Aleksandra prof. Ewa Bukojemska 1
23  SKOWRONEK  Michał prof. Paweł Zawadzki 1
24  DUBIEL  Mateusz Anna Skarbowska, prof. Mirosław Herbowski 2
25  SCHROEDER  Jennifer dr hab. Katarzyna Rajs 1

WYKAZ PROFESORÓW
Festiwalu CHOPIN en VACANCES '2021-we dworach i krajobrazach POLSKI

  Profesor Uczeń Liczba pianistów przygotowywanych na Chopin en Vacances
1 prof. dr hab. Anna Stempin-Jasnowska Mikołaj PLAK 1
2 prof. dr hab. Zbigniew Raubo Joanna GORANKO, Martyna KUBIK 2
3 Karol Nicze Jakub DRABIŃSKI 1
4 prof. Karol Radziwonowicz Szymon DRABIŃSKI, Eryk PLOPLIS, Jan NICEWICZ 3
5  prof. dr hab. Wojciech Świtała  Antoni KAWECKI, Marek JEUTNER 2
6  prof. Janusz Olejniczak  Kamila SACHARZEWSKA, Marcin PĘKALA 2
7  prof. Katarzyna Popowa-Zydroń  Jakub KUSZLIK, Adam KAŁDUŃSKI 2
8  prof. Joanna Ławrynowicz-Just  Wojciech KRUCZEK 1
9  dr hab. Konrad Skolarski  Katarzyna KOPIEJEK 1
10  prof. Waldemar Wojtal  Gabriela DINDORF 1
11  prof. dr Stefan Wojtas  Marcin WIECZOREK 1
12  dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła  Jakub WŁOSZCZUK 1
13  prof. Jerzy Sterczyński  Lelin QI 1
14 prof. dr hab. Paweł Zawadzki  Karolina KUŚMIERZ, Michał SKOWRONEK 2
15  prof. dr hab. Beata Bilińska  Bartłomiej KOKOT 1
16 prof. Ewa Bukojemska   Aleksandra DĄBEK 1
17  Anna Skarbowska  Mateusz DUBIEL 1
18  prof. dr hab. Mirosław Herbowski  Mateusz DUBIEL 1
19  dr hab. Katarzyna Rajs  Jennifer SCHROEDER 1

 

Zestawienie materiałów promocyjnych drukowanych wykonanych dla
Festiwalu CHOPIN en VACANCES '2021-we dworach i krajobrazach POLSKI

  Rodzaj materiału promocyjnego format Nakład [sztuk]
1 plakat A1 600
2 baner 500x80 12
3 zaproszenie obustronnie drukowane A5 1500
4 folder /kartek wewnętrnych obustronnie drukowanych 38+4 strony okładki/ A5 1500
5 roll-up 100x200 1

 

Muzykę jakich kompozytorów mogliśmy wysłuchać podczas
Festiwalu CHOPIN en VACANCES '2021-we dworach i krajobrazach POLSKI

 

  Kompozytor Liczba utworów jego autorstwa wykonanych podczas tegorocznego Festiwalu
1 Fryderyk CHOPIN 88
2 Wolfgang Amadeusz MOZART 1
3 Franciszek LISZT 3
4 Ludwig van  BEETHOVEN 3
5 Karol SZYMANOWSKI 4
6 Anton RUBINSZTAIN 1
7 Cloude DEBUSSY 1
8 Piotr CZAJKOWSKI 2
9  Ignacy Jan PADEREWSKI 1
10  Aleksander SKRIABIN 5
11  Edvard GRIEG 1
12  Franciszek SCHUBERT  3
13  Robert SCHUMAN  2
14  Jan Sebastian BACH  1
15  Johannes BRAHMS 1
16 Maurice RAVEL   1
17  Enrique GRANADOS  1
  RAZEM 119

 

Podsumowując:

 • zrealizowano w pełni i zgodnie z pierwotnymi założeniami 12 koncertów Festiwalu Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Polski w miejscach i terminach zgodnie z umową z dnia 30.04.2021 i aneksem do umowy podpisanym dnia 20.05.2021 pomiedzy Fundacją "Ziemia Dobrzyńska", a Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.
 • Dwie zmiany w obsadzie pianistów, spowodowane okolicznościami losowymi niezależnymi od organizatorów, a w zastępstwie wystąpili reprezentanci Polski na tegoroczny Konkurs Chopinowski
 • Zmiany wprowadzane dość rzadko przez pianistów do swoich repertuarów były  zwyczajowo dokonywane na wniosek pianistów i prowadzących ich profesorów.
 • Ogółem w ramach Fstiwalu podczas 12 koncertów w 25 recitalach wystąpiło 25 młodych, wybitnie uzdolnionych pianistów, przy czym jeden z nich wystąpił nieodpłatnie.
 • Aż 19 najwybitniejszych polskich profesorów fortepianu przygotowało młodych wirtuozów do występów podczas tegorocznego Festiwalu  Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Polski. Najwięcej pianistów przygotował prof. Karola Radziwonowicz-3.
 • Kolejnych pięciu profesorów: prof. dr hab. Zbigniew Raubo, prof. dr hab. Wojciech Świtała, prof. Janusz Olejniczak, prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, prof. dr hab. Paweł Zawadzki, przygotowało po 2 młodych pianistów każdy.
 • W ramach festiwalu wystąpiło łącznie 3 reprezentantów Polski do tegorocznego Konkursu Chopinowskiego.
 • Wydrukowano wszystkie zaplanowane wcześniej materiały promocyjne.
 • Przygotowano również i zastosowano dla promocji Festiwalu materiały do zamieszczenia w internecie, zarówno winiety informacyjne umieszczone na stronie www.chopinenvacances.pl jak również na stronie grupy społecznościowej na FB:  Chopin en Vacances oraz na kanale You Tube: Chopin en Vacances.
 • Wykonano rejestracje wideo koncertów festiwalowych i zamieszczono na kanale You Tube: Chopin en Vacances i przeprowadzono transmisję w internecie on-line w czasie rzeczywistym w zakresie możliwości technicznych dostępu do internetu w danym miejscu koncertowym.
 • Wykonano rejestracje fotograficzną koncertów festiwalowych i zamieszczono na stronie grupy społecznościowej na FB: Chopin en Vacances.
 • Wykonano dostosowanie strony internetowej www.chopinenvacances.pl dla potrzeb realizacji tegorocznego festiwalu.
 • W koncertach Festiwalu Chopin en Vacances realizowanych na żywo wzięło udział na terenach wielskich bezpośrednio około 1860 osób, a za pośrednictwem transmisji wideo kolejne 5443 osoby co łącznie umożliwiło dostęp do kultury wysokiej oferowanej podczas Festiwalu Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Polski około 7303 osobom.
 • Podczas tegorocznego festiwalu Mogliśmy wysłuchać muzykę 19 słynnych kompozytorów. Najczęściej grano Fryderyka Chopina (88 razy) następnie najbardziej popularny był Aleksander Skriabin (5 razy), potem Karol Szymanowski (4 razy) Schubert, Beethowen i Liszt (po 3 razy), a dalej Schuman i Czajkowski (po 2 razy).
 • Dzięki współorganizowaniu Festiwalu Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Polski przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi mogliśmy współnie i szeroko dotrzeć z kulturą wysoką realizowaną w formie koncertów fortepianowych na żywo, wyrównując szanse dostępu do kultury wysokiej na terenach wiejskich.
 • Dzięki wspólnej z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi organizacji Festiwalu Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Polski, podkreślona została wyjątkowa rola dworu polskiego jako historycznego ośrodka kultury wysokiej nierozdzielnie związanego z polską wsią. Zaprezentowane zostało w ten sposób zupełnie nowe spojrzenie na kulturę i dziedzictwo wsi, jakiego nie było od 1945 roku.

Festiwal Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Polski zdobył w tym sezonie wakacyjnym serca wielu nowych słuchaczy i dotarł do nowych miłośników muzyki i nie tylko muzyki Fryderyk Chopina.
Rozmach Festiwalu, jego miła atmosfera stwarzana przez prowadzącego koncerty konferansjera, a nade wszystko wybitnie wysoki posiom artystyczny Festiwalu zadecydował o jego ogromnym medialnym sukcesie i wielkiej popularności zarówno wśród wakacyjnej publiczności festiwalowej oraz co niezwykłe, wśród samych młodych wybitnie uzdolnionych pianistów, ich rodzin i kolegów oraz co ogromnie sobie cenimy, wśród  wybitnych profesorów przygotowujących swoich uczniów do występów festiwalowych.
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom oraz Gospodarzom poszczególnych miejsc festiwalowych, organizacjom społecznym i szkołom muzycznych zaangażowanym w realizację tegorocznego Festiwalu.
Szczególnie dziękujemy naszym genialnym młodym wirtuozom fortepianu i ich wybitnym profesorom za wspaniałe przygotowanie do naszego tegorocznego Festiwalu.
Wyrazy najgłębszego szacunku i serdeczne podziękowania za możliwość współorganizowania  Festiwalu  Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Polski wspólnie z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi składamy na ręce Dyrektora Instytutu Pani Katarzyny Saks.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przyjęcie Sprawozdania i Rozliczenia
Festiwalu Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Polski.
Liczymy na współpracę w kolejnych latach.
                 
Z wyrazami szacunku
                                                                                                                  
Michał Korsak Prezes Zarządu
Beata Kazimierska-Korsak wicePrezes Zarządu