Sprawozdanie: Festiwal CHOPIN en VACANCES 2021 - we dworach i krajobrazach EUROPY (koncerty na Litwie)

SPRAWOZDANIE
Festiwal Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Europy
/zgodnie z umową Nr 10083/21/FPK/DWZ z dnia 16.06.2021 pomiedzy Fundacją "Ziemia Dobrzyńska", a Ministerstwem Dziedzictwa Narodowego i Sportu/
sporządzone w dniu 27 listopada 2021 r.

DOFINANSOWANO
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu
"Promocja Kultury Polskiej za Granicą".

ORGANIZATOR:
Fundacja
Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego
"Ziemia Dobrzyńska"

PARTNERZY STRATEGICZNI:
 Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego (Trakų Istorinis Nacionalinis Parkas), Troki (Trakai), ul. Karaimų 5, Litwa /Lietuva,
Dwór w Bystrampolu (Public institution "Bistrampolio dvaras"), Bistrampolio g. 1, Kučiai, LT-38240 Panevėžio r., Litwa /Lietuva,
Związek Szlachty Polskiej, ul. Żurawia 43 lok. 110, 00-680 Warszawa, Polska

PARTNER DODATKOWY:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

PATRONATY HONOROWE:

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu p. Piotr Gliński,
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji p. Witold Kołodziejski
Związek Szlachty Polskiej,
Fundacja Polska-Europa-Polonia

PATRONAT MEDIALNY:

TVP Wilno, Kurier Wileński

Zakładane cele i rezultaty realizacji zadania zostały osiągnięte, pomimo tego, że było ono realizowane podczas bardzo trudnego okresu pandemii covid-19 i związanymi z nią ciągłymi zmianami przepisów covidowych na Litwie. Festiwal Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Europy odbył się w tym sezonie na Litwie, bezpiecznie i z pełnym sukcesem artystycznym.
Zgodnie z założeniami był on międzynarodowym odpowiednikiem krajowego Festiwalu Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Polski zrealizowanego odrębnie w zakresie 4 koncertów w Miedzyzdrojach, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a w zakresie pozostałych 12 koncertów w innych miejscach w Polsce w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Festiwal Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Europy został zrealizowany w ramach dofinansowania ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Promocja Kultury Polskiej za Granicą".

Zgodnie z planem odbyły się następujące koncerty:

 • w pałacu hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu w dniach 25 czerwca 2021 r. (koncert poranny o 12:00 złożony z dwóch recitali i koncert popołudniowy o 18:00 złożony również z dwóch recitali) oraz 26 czerwca 2021 r. (koncert poranny o 12:00 złożony z dwóch recitali i koncert popołudniowy o 17:00 złożony z trzech recitali);
 • we dworze baronów Bystramów w Bystrampolu w dniu 31 lipca 2021 r. (koncert popołudniowy o 17:00 złożony z dwóch recitali)
 • oraz we dworze hr. Komarów w Poławeniu Górnym w dniu 1 sierpnia 2021 r. (koncert popołudniowy o 13:30 złożony z dwóch recitali).

Każdy z recitali wykonał inny młody wybitnie uzdolniony pianista. Pojedynczy recital wypełniał program o długości do ok. 45 min. W programie obowiązkowe były utwory Fryderyka Chopina, ale wykonywane były również utwory innych kompozytorów. Z racji 80 rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego i 210 rocznicy urodzin Franciszka Liszta, przypadających w 2021 roku, w repertuarach naszych pianistów znalazły się również utwory tych kompozytorów.  
Ogółem wystąpiło 13 pianistów w trzech różnych miejscach na Litwie.
Recitale oddzielone były krótką 10 minutową przerwą, podczas której uczestnikom udostępniany był nieodpłatnie "barek kawowy". Zarówno we dworze w Bystrampolu jak i we dworze w Poławeniu Górnym nasi partnerzy -gospodarze miejsc koncertowych wywiązali się świetnie z obowiązku nieodpłatnego udostępnienia uczestnikom "barku kawowego" w przerwie koncertów. Jedynie podczas koncertów w pałacu w Zatroczu okazało się dopiero na miejscu koncetu, że nasz partner nie był w stanie zorganizować, zgodnie z naszymi wytycznymi, "barku kawowego" pomimo wcześniejszych z nami ustaleń i zarezerwowania przez nas na ten cel umówionej z nim kwoty 2300 PLN. W tej awaryjnej sytuacji, odrębnie ze środków własnych zakupiliśmy wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, w niewielkich butelkach i postawiliśmy nieodpłatnie do dyspozycji uczestników i publiczności koncertów w Zatroczu, co w czasie ogromnych upałów, które wówczas panowały na Litwie miało podstawowe znaczenie.
Podczas koncertów w pałacu hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu pianiści grali na znajdującym się na miejscu świetnym fortepianie współczesnym marki Fazioli.
Podczas koncertów w parku dworu w Bystrampolu oraz w Poławeniu Górnym, wynajęty został i dowieziony przez firmę specjalistyczną, na miejsca koncertów, współczesny fortepian marki August Forster mod. 215.
Wśród publiczności festiwalowej rozdane zostały przed każdym z koncertów foldery dwujęzyczne polsko-litewskie, zawierające programy występów pianistów oraz ich biogramy artystyczne i fotografie portretowe.
Wszystkie materiały promocyjne festiwalu takie jak: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up oraz foldery festiwalowe zostały wydane jako dwujęzyczne polsko-litewskie.
Wszystkie koncerty na Litwie były rejestrowane w formie wideo oraz zostały zamieszczone na kanale YouTube: Chopin en Vacances.
Koncerty z pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu były transmitowane on-line, Koncerty z Bystrampola i Poławenia Górnego nie były transmitowane on-line ze względu na bardzo kiepskie parametry internetu w tych miejscach.

Zostały zrealizowane wszystkie założone cele Festiwalu Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Europy:

 • koncerty festiwalowe były otwarte dla szerokiej publiczności, wstęp na koncerty był wolny i nieodpłatny,
 • doskonale promował polską kulturę za granicą, w miejscach nie będących dużymi ośrodkami miejskimi i kulturalnymi na Litwie,
 • dał możliwość koncertowania młodym wybitnym polskim pianistom, wzorem młodego Fryderyka, podczas letnich wakacji zarówno w trudnych warunkach koncertów plenerowych jak i salonach dworów szlacheckich, w niezwykłych historycznych miejscach na Litwie, związanych z polską kulturą i tradycją takich jak pałac hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu, dwór baronów Bystramów w Bystrampolu oraz dwór hr. Komarów w Poławeniu Górnym,
 • festiwal dał wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży,  możliwość wspólnego koncertowania w niekonkursowych warunkach festiwalowych za granicą, pozbawionych stresu i napięcia współzawodnictwa, toteż sprzyjających radosnemu wakacyjnemu muzykowaniu i zmniejszeniu dystansu między pianistą, a jego zagraniczną publicznością,
 • festiwal dał z jednej strony młodym najwybitniejszym polskim wirtuozom fortepianu możliwość zaprezentowania swoich doskonałych umiejętności podczas występów "na żywo", a następnie, dzięki rejestracji wideo koncertów festiwalowych,  dokonania ich analizy w gronie pianistów i ich profesorów oraz szerzej zaprezentowanie się ścisłej elicie kadry profesorskiej w ramach jednego dużego wydarzenia zagranicznego,
 • festiwal przyczynił się do wyrównanie szans dostępu do kultury polskiej  dla mieszkańców niewielkich wsi i miejscowości w Europie na Litwie, poprzez prezentowanie na ich terenie muzyki fortepianowej wykonywanej na żywo, na najwyższym możliwym poziomie, w innych warunkach dla nich zupełnie niedostępnej ( najlepszym przykładem jest koncert we dworze hr. Komarów w Poławeniu Górnym, który w niewielkiej wsi zgromadził wielką widownię z okolicznych wsi i miejscowości w liczbie ok. 350 osób publiczności i ponowił zaproszenie dla Chopin en Vacances w roku 2022, podobnie jak dwór w Bystrampolu),
 • festiwal ożywił promocję kultury polskiej za granicą poprzez promocję turystyczną miejsc festiwalowych za granicą, zachęcił miłośników muzyki klasycznej, a szczególnie muzyki Fryderyka Chopina, tak z dużych ośrodków miejskich jak i małych miejscowości do wakacyjnych wyjazdów w miejsca nowe i ciekawe, związanych z polską historią, tradycją i kulturą zagranicą, a wcześniej zupełnie im nieznane (świetnym przykładem takiego działania jest pozytywna moda na zwiedzanie Litwy, a w szczególności Wilna , gdzie mieliśmy naszą bazę noclegową i salę prób oraz innych naszych miejsc festiwalowych jak pałac Tyszkiewiczów w Zatroczu, nieodległe Troki, rejon Poniewieża z dworem w Bystrampolu i Poławeniu Górnym, zaobserwowana w roku 2021 w gronie najwybitniejszych, młodych, polskich pianistów i ich artystycznego otoczenia),
 • festiwal zainspirował bezpośrednie relacje międzyludzkie i ożywił kontakty kulturalne w Europie na Litwie, przywołując łączącą mieszkańców obszarów dawnej Rzeczypospolitej, wspólnotę historyczną, umiłowanie tradycji i narodowej kultury,
 • wszystkie osoby, ktore, w okresie pandemicznym nie sprzyjającym dalekim podrożom zagranicznym, nie mogły wziąć udziału w koncertach festiwalowych na żywo, miały możliwość uczestniczenia w koncertach poprzez transmisje internetowe on-line koncertów festiwalowych poprzez kanał YouTube: Chopin en Vacances.

Ze względu na duże opóźnienie w ogłoszeniu wyników konkursu w programie "Promocja Kultury Polskiej za Granicą", którego wyniki poznaliśmy dopiero 12 maja 2021 r., 

 • prace przygotowawcze, sprawdzenie i ostateczne ustalenie programów poszczególnych recitali i podpisanie umów z pianistami i innymi wykonawcami mógł się w praktyce rozpocząć dopiero po 12 maja 2021 r.
 • Podobnie zważywszy, że umowa nr 10083/21/FPK/DWZ została podpisana 14 czerwca 2021 r. również podpisanie umów z pianistami i innymi wykonawcami odbyło się nie wcześniej niż w dniu 16 czerwca 2021 r.
 • Z tego samego powodu dopiero po 12 maja ruszyło przygotowanie i prowadzenie strony internetowej dla celów realizacji zadania.
 • Następnie w dniu 18 maja 2021 r. rozpoczęliśmy tłumaczenie na język litewski tekstów potrzebnych dla przygotowania polsko-litewskich materiałów promocyjnych zadania.
 • Również przygotowanie materiałów promocyjnych: wykonanie projektu, składu i druku zaproszeń, plakatów, banerów, folderów, roll-upu festiwalowego, ruszyło po 12 maja 2021 r., a druk realizowano od  9 do 17 czerwca 2021 r.
 • Realizacja festiwalu i wykonanie filmowej i zdjęciowej dokumentacji wykonania zadania

Szczegółowy sposób realizacji festiwalu wygladał następująco:

Polsko-Litewskie Dni Młodej Muzyki Fortepianowej
Chopin en Vacances à Zatrocze
KONCERT Nr-1.EU (LITWA)

25 czerwca 2021 (piatek) o 12:00 i 18:00, współorganizator: Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego_park i pałac na terenie byłej ordynacji hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu _ na fortepianie współczesnym marki Fazioli wystąpili:

Koncert PORANNY o 12:00

Recital nr-1

Krzysztof WIERCIŃSKI /prof. Joanna Ławrynowicz-Just/

1. Domenico Scarlatti - Sonata f-moll K. 466
2. Fryderyk Chopin - Nokturn H-dur Op. 62 Nr 1
3. Karol Szymanowski - Wariacje b-moll Op. 3
4. Fryderyk Chopin - Etiuda F-dur Op. 10 Nr 8
5. C. Debussy - Préludes, Book II: No. 2 Feuilles Mortes
6. F. Chopin - Scherzo b-moll Op. 31

przerwa

Recital nr-2

Maciej SMOLĄG /prof. Karol Radziwonowicz/

1. Fryderyk Chopin - Preludia op. 28 nr 1-12
2. Fryderyk Chopin - Scherzo E-dur op. 54
3. Fryderyk Chopin - Mazurek As-dur op. 24 nr 3
4. Fryderyk Chopin - Mazurek f-moll op. 68 nr 4
5. Fryderyk Chopin - Andante Spianato i Wielki Polonez Brillante Es-dur op. 22

Koncert WIECZORNY o 18:00

Recital nr-3

Michał CHAŁUPCZAK /prof. Joanna Ławrynowicz-Just/

1. Ludwig van Beethoven - Sonata B-Dur op.22 -
cz. I - Allegro con brio
cz. II - Adagio con molta espressione -
cz. III - Menueto
cz. IV - Rondo: Allegretto
2. Fryderyk Chopin- Etiuda As-Dur op. 10 nr 10
3. Aleksander Skriabin - Etiuda cis-moll op.42 nr 5
4. Franciszek Liszt - "Les cloches de Genève" ze zbioru "Années de Pèlerinage, Première Année - Suisse"
5. Franciszek Liszt - Rapsodia węgierska Es-Dur S.244 nr 9

przerwa

Recital nr-4

Natalia WOLANIN /prof. Alicja Paleta-Bugaj i prof. Wojciech Świtała/

1. Ludwig van Beethoven - Polonez C-dur op. 89
2. Fryderyk Chopin - Ballada As-dur op. 47
3. Fryderyk Chopin - Nokturn H-dur op. 9 nr 3
4. Franciszek Liszt - Sposalizio (z II księgi Lat pielgrzymstwa: Italia)
5. Franciszek Liszt - Parafraza koncertowa "Rigoletto" na tematy z opery Verdiego

KONCERT Nr-2.EU (LITWA)

26 czerwca 2021 (sobota) o 12:00 i 17:00, współorganizator: Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego_park i pałac na terenie byłej ordynacji hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu _ na fortepianie współczesnym marki Fazioli wystąpili:

Koncert PORANNY o 12:00

Recital nr-5

Maria MOLISZEWSKA /prof. Stefan Wojtas/

1. Fryderyk Chopin -Polonez fis-moll op. 44
2. Camille Saint-Saëns- En forme de valse aus "Sechs Etuden" op. 52
3. Fryderyk Chopin- Nokturn Es-dur op. 55 no 2
4. S. Rachmaninov - Etiude op. 39 no 6 "The Little Red Riding Hood", op. 39 no 9
5. F. Liszt- Apres une lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata

przerwa

Recital nr-6

Paweł WOJCIECHOWSKI /prof. Joanna Ławrynowicz-Just, prof. Rena Shereshevskaya /

program pierwotnie zaplanowany:

     1. Jan Sebastian Bach- Preludium i Fuga g- moll BWV 885
     2. Fryderyk Chopin- Etiuda F- dur op. 10 nr 8
     3. Fryderyk Chopin- Scherzo E-dur op. 54
     4. Maurice Ravel- Ondine z ,,Gaspard de la nuit"
     5. Sergiusz Rachmaninow- Etiuda obraz es-moll op. 39 nr 5
     6. Franciszek Liszt- Etiuda transcendentalna ,,Chasse-Neige"

ZMIANA PROGRAMU
program wykonany (dnia 21 czerwca 2021 r. pianista przesłał nam wiadomość cyt.: "od ponad tygodnia nie byłem w stanie zasiąść do instrumentu z powodu choroby, której skutki nadal odczuwam i w związku z tym chciałem poprosić o możliwość zmiany 2 utworów etiudy Rachmaninowa i Ondine Ravela na 2 utwory Chopina- Nokturn E-dur op. 62 nr 1 i Preludium Fis-dur op. 28. Nie dałbym rady po prostu doćwiczyć tych utworów, aby zaprezentować je na godnym Państwa Festiwalu poziomie." Nie zgłaszałam tego mailowo, ale w sprawie Pawła Wojciechowskiego były prowadzone rozmowy telefoniczne z p. Piotrem Dorosińskim oraz z p. Magdaleną Marczak w odrębnej sprawie zmiany wysokości honorarium pianisty, w obu sprawach nie było zastrzeżeń):

     1.  Jan Sebastian Bach- Preludium i Fuga g- moll BWV 885
     2.  Fryderyk Chopin- Etiuda F- dur op. 10 nr 8
     3.  Fryderyk Chopin- Scherzo E-dur op. 54
     4.  Fryderyk Chopin- Nokturn E-dur op. 62 nr 1
     5.  Fryderyk Chopin- Preludium Fis-dur op. 28  
     6.  Franciszek Liszt- Etiuda transcendentalna ,,Chasse-Neige"

Koncert WIECZORNY o 17:00

Recital nr-7

Mikołaj SEROKA /prof. Krzysztof Jabłoński/

1. Fryderyk Chopin - Mazurki op. 33
2. Ludwig van Beethoven - Sonata f-moll op. 57 "Appasionata"
3. Franciszek Liszt - Funerailles

przerwa

Recital nr-8

Risa OKIGUCHI (Japonia/Polska) /prof. Jerzy Sterczyński/

1. Wolfgang Amadeusz Mozart - Sonata nr 10 C-dur K. 330
2. Fryderyk Chopin - Sonata h-moll op.58

przerwa

Recital nr-9

Michał OLESZAK /prof. Alicja Paleta-Bugaj i prof. Konrad Skolarski/

      1. R. Schumann- Etiudy symfoniczne op. 13
      2. F. Chopin- Ballada f-moll op. 52 nr 4

Polsko-Litewskie Dni Młodej Muzyki Fortepianowej
CHOPIN en VACANCES à Bystrampol

KONCERT Nr-3.EU (LITWA)
31 lipca 2021 (sobota) o 17:00, współorganizator: Public institution "Bistrampolio dvaras"_w parku i dworze baronów Bystramów w Bystrampolu obecnie we wsi Kucze (Kučiai)_ na wynajętym w firmie specjalistycznej fortepianie współczesnym marki August Förster m. 215 wystąpili:

Recital nr-10
pierwotnie zaplanowany recital, który nie doszedł do skutku z powodu kontuzji palca lewej dłoni pianisty, co uniemożliwiło mu grę na fortepianie na czas rekonwalescencji (przesłaliśmy niezwłocznie informację o tej sytuacji na adres mailowy: Piotr Dorosiński pdorosinski@kulturaisport.gov.pl w dniu 28 lipca 2021 r. i uzyskaliśmy akceptację w sprawie zmiany pianisty na Szymona Drabińskiego wraz z akceptacją programu jego występu):

Aleksander OPOLSKI /prof. Janusz Olejniczak/

1. Domenico Scarlatti- Sonata g-moll k450
2. Fryderyk Chopin- Ballada g-moll
3. Fryderyk Chopin- Etiuda Ges- dur op25 nr 8
4. Karol Szymanowski- 3 pierwsze mazurki poświęcone A. Rubinsteinowi
5. Fryderyk Chopin- Scherzo cis-moll
6. Maurycy Moszkowski- Etincelles  

ZMIANA PIANISTY
recital wykonany:

Szymon DRABIŃSKI /prof. Karol Radziwonowicz/

1.  Fryderyk Chopin - Ballada g-moll op. 23
2.  Fryderyk Chopin - Nokturn c-moll op. 48
3.  Fryderyk Chopin - Scherzo cis-moll op. 39
4.  Fryderyk Chopin - Fantasie-Impromptu op. 66
5.  Franciszek Liszt - Walc Mefisto S. 514
6.  Fryderyk Chopin - Preludium A-dur op. 28 nr 7
7.  Fryderyk Chopin - Etiuda a-moll op. 25 nr 11

przerwa

1. Recital nr-11

Kamila SACHARZEWSKA /prof. Janusz Olejniczak/

program pierwotnie zaplanowany:

1. Piotr Czajkowski -,, Pory roku"
Styczeń ,, Przy kominku"
Luty ,, Karnawał"
Czerwiec ,, Barkarola"
Sierpień ,, Żniwa"
2. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op.31
3. Fryderyk Chopin - Etiuda cis-moll op.25 nr 5
4. Fryderyk Chopin - Etiuda h-moll op.25 nr 10
5. Fryderyk Chopin - Polonez As-dur op.53

ZMIANA PROGRAMU
program wykonany (przesłaliśmy informację o częściowej zmianie programu pianistki na adres mailowy: Piotr Dorosiński pdorosinski@kulturaisport.gov.pl w dniu 28 lipca 2021 r. i uzyskaliśmy akceptację w tej sprawie) :

Fryderyk Chopin:

2. Scherzo b-moll op.31
3. Nokturn Des-dur op.27 nr 2
4. Mazurek C-dur op.24 nr 2
5. Walc Es-dur op.18
6. Etiuda e-moll op.25 nr 5
7. Etiuda h-moll op.25 nr 10
8. Polonez As-dur op. 53

Fortepian został ustawiony w parku przed budynkiem dworu, pod zadaszeniem chroniącym od nadmiaru słońca i deszczu. Widownia była ustawiona wśród drzew w parku wokół fortepianu.

Polsko-Litewskie Dni Młodej Muzyki Fortepianowej
CHOPIN en VACANCES à Poławeń

KONCERT Nr-4.EU (LITWA)
1 sierpnia 2021 (niedziela) o 13:30,współorganizator: Public institution "Bistrampolio dvaras", w parku i dworze hr. Komarów w Poławeniu (Palėvenė), _ na wynajętym z fimy specjalistycznej fortepianie współczesnym marki August Förster m. 215 wystąpili:

Recital nr-12

Mikołaj Ólafur FRACH /prof. Janusz Olejniczak/
 
1. Fryderyk Chopin - Polonez  A-dur op. 40 nr. 1
2. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op. 31
3. Enrique Granados - Goyesca nr. 5 'El Amor y la Muerte'
4. Fryderyk Chopin - Polonez  As-dur op. 53

przerwa

Recital nr-13

Jan NICEWICZ /prof. Karol Radziwonowicz/

1. Fryderyk Chopin -  Ballada As-dur op. 47
2. Ignacy Jan Paderewski - Nokturn B- dur op. 16 nr 4
3. Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op.10
4. Aleksander Scriabin - Etiuda dis-moll op. 8 nr 12
5. Fryderyk Chopin - Polonez c-moll op. 40
6. Fryderyk Chopin - Wariacje B-dur op. 12
7. Fryderyk Chopin - Mazurek g-moll op. 24 nr 1
8. Fryderyk Chopin - Mazurek B-dur op.7 nr 1
9. Fryderyk Chopin - Scherzo b-moll op.31

Fortepian został ustawiony w parku przed budynkiem dworu, pod zadaszeniem chroniącym od nadmiaru słońca i deszczu. Widownia była ustawiona wśród drzew w parku wokół fortepianu pod zadaszeniem namiotowym i swobodnie bez zadaszenia.

W realizacji zadania wspierali nas współorganizatorzy- partnerzy strategiczni na Litwie i w Polsce:

 1. Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego (Trakų Istorinis Nacionalinis Parkas), Troki (Trakai), ul. Karaimų 5, Litwa /Lietuva, która udostępniła nieodpłatnie park i pałac hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu, salon z nastrojonym fortepianem marki Fazioli dla odbycia koncertów, umożliwiła bezpłatne zwiedzanie pałacu dla uczestników i pianistów z Polski oraz służyła nam pomocą organizacyjną w sprawie rezerwacji obiadów, udostępnienie własnych stron i kanałów internetowych dla promocji festiwalu jako włączonych do wspólnego wydarzenia internetowego założónego przez ambasadę RP w Wilnie, jak również pomocą merytoryczną przekazując nam informacje i fotografie na temat miejsca koncertu dla zamieszczenia informacji w internecie.
 2. Dwór w Bystrampolu (Public institution "Bistrampolio dvaras"), Bistrampolio g. 1, Kučiai, LT-38240 Panevėžio r., Litwa /Lietuva, który nieodpłatnie udostępnił park i dwór w Bystrampolu i Poławeniu Górnym, zadaszoną scenę dla fortepianu, ustawienie widowni w parku z krzeseł i ław częściowo zadaszoną oraz demontaż po koncercie, udostępnił nieodpłatnie nagłośnienie dla realizacji koncertu oraz nieodpłatnie barek kawowy w przerwie koncertów, zapewnił kwiaty dla koncertujących pianistów oraz pomoc merytoryczną polegającą na udostępnieniu informacji i zdjęć dworów w Bystrampolu i Poławeniu Górnym dla zamieszczenia w internecie, jak również pomoc organizacyjną przy promocji festiwalu poprzez udostępnienie własnych stron i kanałów internetowych.
 3. Związek Szlachty Polskiej, ul. Żurawia 43 lok. 110, 00-680 Warszawa, Polska, który udostępnił biuro ZSzP w Śródmieściu Warszawy dla potrzeb koordynacji wyjazdu grupy na koncerty na Litwę oraz udzielił pomocy przy promocji zadania poprzez udostępnienie własnych stron i kanałów internetowych, jak również pomoc merytoryczną polegającą na przyjęciu roli przewodnika i informowaniu o historii, genealogii, heraldyce, architekturze etc.

oraz partner dodatkowy:
Ambasada RP w Wilnie, ul. Św. Jana/ Šv. Jono g. 3, Wilno/Vilnius 01123, Litwa, który zaoferował swoją pomoc organizacyjną w zakresie promocji zadania poprzez udostępnienie własnych stron i kanałów internetowych oraz dostępu do mediów litewskich oraz udzielał informacji odnośnie aktualnie obowiązujących przepisów na Litwie ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zasad obowiązujących w związku z pandemią coronawirusa.
Na koniec realizacji zadania dokonano rozliczenia zadania, zamieszczono sprawozdanie w internecie i zakończono realizację zadania w dniu 31.12.2021 r.

Materiały merytoryczne i promocyjne znajdują się na stronach internetowych:
www.chopinenvacances.pl , grupa społecznościowa na FB: Chopin en Vacances, kanał na YouTube: Chopin en Vacances.

Realizacja promocji zadania przebiegała wielotorowo:

 1. bezpośrednio poprzez osobiste kontakty i wzajemny przekaz informacji w gronie uczestników-sympatyków, wykonawców,organizatorów obecnej i poprzednich edycji Chopin en Vacances, kręgu osób im bliskich, przyjaciół, znajomych, których liczba z sezonu na sezon rośnie.
 2. poprzez tradycyjne oplakatowanie (200 szt. plakatów B1, dwujęzycznych polsko-litewskich) i rozwieszenie banerów ( o wymiarach 80x500 cm, 6 szt.) w miejscach gdzie koncerty festiwalowe odbywały się (park i pałac hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu, park i dwór baronów Bystramów w Bystrampolu, park i dwór hr. Komarów w Poławeniu Górnym) oraz ich okolicy (Troki, Poniewież, Upita, Poławeń), jak również oplakatowanie siedzib partnerów zarówno strategicznych jak i partnera dodatkowego Ambasada RP w Wilnie oraz Instytutu Polskiego w Wilnie jak również terenu Domu Polskiego w Wilnie gdzie mieliśmy noclegi i wyżywienie oraz salę prób i fortepiany dla realizacji prób przed koncertami festiwalowymi.
 3. Poprzez rozesłanie pocztą przez organizatorów i naszych partnerów, spersonalizowanych tradycyjnych zaproszeń papierowych (800 zaproszeń dwujęzycznych polsko-litewskich).
 4. Poprzez rozesłanie zaproszeń drogą mailową przez organizatorów i naszych partnerów z ich list mailingowych, jak również innych zaprzyjaźnionych organizacji i podmiotów związanych z festiwalem.
 5. W internecie poprzez strony internetowe organizatora: www.chopinenvacances.pl, grupę społecznościową na FB: Chopin en Vacances, na kanale YouTube: Chopin en Vacances, jak również poprzez strony internetowe naszych partnerów (oraz innych zaprzyjaźnionych organizacji i podmiotów związanych z festiwalem.
 6. W internecie i telewizji poprzez stronę internetową: www.gov.pl/web/Litwa/ oraz na Fb Ambasady RP w Wilnie.
 7. W internecie poprzez: Kurier Wileński: www.kurierwilenski.lt, Telewizja internetowa Wilnoteka: www.wilnoteka.lt, Portal społeczno-informacyjny Litwa 24: www.l24.lt, Radio znad Wilii: www.zw.lt, Dwór w Bystrampolu: www.bistrampolis.lt oraz portale ogólnoinformacyjne: www.findglocal.com i www.stayhappening.com.
 8. Poprzez TVP Wilno: www.wilnotvp.pl

Wydrukowano następujące dwujęzyczne (polsko-litewskie) materiały promocyjne zadania:
zaproszenia A 5-500 szt.
plakat B1-150 szt
baner 80x500 cm-6 szt.
roll-up 100x200 cm-1 szt.
folder A-5-800 szt.

Bezpośrednio w otwartych bezpłatnych koncertach festiwalowych "na żywo"wzięło udział 850 osób.
Za pośrednictwem internetu w koncertach festiwalowych wzięło udział

ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA

  Planowane Wykonanie
Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym 110000,00 zł 103 889,76 zł
w tym koszty pokryte z uzyskanych środków finansowych MKiDN 110000,00 zł 103 889,76 zł
Relacja kwoty dotacji do całkowitego kosztu zadania 100,00 % 100,00 %
Relacja środków publicznych do całkowitego kosztu zadania 100,00 % 100,00 %
Suma przychodów z realizacji zadania   0,00 zł
Niewykorzystana część dotacji Ministra:   6110,24 zł
Data dokonania zwrotu niewykorzystanej części kwoty dotacji Ministra:   06.12.2021

 

Wszystkie płatności, w tym podatki i świadczenia od wynagrodzeń zostały uregulowane do dnia zakończenia zadania w dniu 31.12.2021 r.
Załączniki zapisane zostały na pendrivie z materiałami z realizacji zadania i materiałami promocyjnymi Festiwalu Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Europy, dostarczone są do Zleceniodawcy przesyłką pocztową wraz z oficjalnie zlożónym Raportem.


Michał Korsak (prezes Fundacji "Ziemia Dobrzyńska)
Beata Kazimierska-Korsak (wiceprezes Fundacji "Ziemia Dobrzyńska")