Ogród w Bieżuniu

Ogród, w którym zaplanowanego w dniu  4 lipca 2021 roku  koncert  chopinowski w Bieżuniu, należy obecnie do Państwa Reginy i Grześkiewiczów. Wiele lat funkcjonowała w tym miejscu  bieżuńska szkoła. Początkowo, w latach 1806-1974 w murowanym budynku  przy ul. Zamkowej 6,  działała szkoła elementarna, jedno– i dwuklasowa, a następnie w latach 1918-1939 jedna z klas szkoły powszechnej, siedmioklasowej. Budynek wzniesiony za rządów pruskich był parterowy, sześcioosiowy,                                  z niesymetrycznie umieszczonym wejściem, podzielony był sienią na dwie, nierówne części. Po jednej stronie było mieszkanie nauczyciela, a po drugiej klasa lekcyjna i kaplica ewangelicka. Pierwszym dyrektorem był Niemiec Jan Jakub Koenig. Szkoła funkcjonowała przez wiele lat w niezmienionej formie.  W roku 1924 nadano jej imię Andrzeja Zamoyskiego oraz ufundowano sztandar. Dopiero w latach 30. XX w., ze względu na wzrost liczby mieszkańców Bieżunia zaistniała potrzeba jej rozbudowy. Z funduszy  gminnych oraz Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych zakupiono działkę lasu, z której wycięto drzewa i  zrobiono bale.  Prace budowlane trwały od jesieni 1935 r. do lata 1937 r. Postawiono jednopiętrowy budynek drewniany na podmurówce z siedmioma klasami, bez kanalizacji i wody bieżącej, opalany piecami na torf. Służył on miejscowej  społeczności do 1988 r.
Obecny Gospodarz  tego miejsca pełni od ponad 20. lat funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, kultywującego pamięć o ponad 600. letniej historii miasteczka oraz jego zacnych właścicielach, m. in.  kanclerzu wielkim koronnym  Andrzeju Zamoyskim, właścicielu Bieżunia w latach
1733-1792, który w murach swojej bieżuńskiej rezydencji, znajdującej się nieopodal szkoły,  przygotowywał w latach 1776-1778  słynny Zbiór Praw Sądowych na mocy Konstytucyi roku 1776…, zwany popularnie Kodeksem Zamoyskiego.