NATALIA WOLANIN

pianistaNatalia WOLANIN urodzona w Zielonej Górze, obecnie studentka I roku studiów magisterskich w klasie fortepianu prof. Alicji Palety-Bugaj oraz prof. Wojciecha Świtały na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, solistka i kameralistka.
Laureatka wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, zarówno w roli solisty jak i kameralisty m.in.:

 • Internationaler Klavierwettbewerb (Goerlitz),
 • Forum Młodych Instrumentalistów (Rybnik), Międzynarodowy Konkurs Muzyczny (Łomianki),
 • Międzynarodowy Konkurs im. J. Garści (Stalowa Wola),
 • Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego (Piotrków Trybunalski).
  Koncertowała na zaproszenie m.in. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Instytutu Polskiego w Lipsku, Stowarzyszenia Ars Nova w Pontaliere, Stowarzyszenia PRO MUSICA w Zielonej Górze, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, w ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Kultura Dostępna”, a także w wielu innych miejscach dla różnych grup społecznych.

  Uczestniczka Kursów Mistrzowskich i Warsztatów w klasie prof. Andrzeja Jasińskiego, mgr Marii Niemiry, prof. Zbigniewa Raubo, prof. Helgeheide Schmidt, dr hab. Edwarda Wolanina oraz, prof. Alicji Palety – Bugaj.
  Stypendystka Marszałka Województwa Lubuskiego, Stypendystka Europaische Stiftung der Rahn Dittrich Group fur Bildung und Kultur, Laureatka Nagrody Głównej ,,Eurydyki” 2015 Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w dziedzinie muzyki.
  Od 2019 r. współtworzy projekty artystyczne: "Czarnoleski Festiwal Sztuk" oraz Festiwal "Warmia Piano & Art Days" w Lidzbarku Warmińskim pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Rzeka EN.

 

 

Natalia WOLANIN - gimusi Zielona Guroje, solistė ir kamerinės muzikos atlikėja. Mokosi Varšuvos

Fryderyko Chopino muzikos universitete, prof. Alicijos Paletos-Bugaj ir prof. Wojciecho Świtałos

fortepijono klasėje.

Pianistė, kaip solistė ir kamerinės muzikos atlikėja, yra daugelio nacionalinių ir tarptautinių konkursų

laureate:

-Internationaler Klavierwettbewerb (Goerlitze),

-Jaunųjų instrumentalistų forumo (Rybnike),

-Tarptautinio muzikos konkurso (Lomiankose),

-Janinos Garscios tarptautinio konkurso (Staliova Volioje),

-I.J. Paderewskio pianistų konkurso (Petrakave).

Buvo kviečiama koncertuoti Varšuvos F. Chopino muziejaus, Lenkijos instituto Lipske, Pontaliere Ars

Nova draugijos, PRO MUSICA draugijos Zielona Guroje, Nacionalinio vaikų fondo, Lenkijos kultūros

ministro ir kt.

Tobulinosi meistriškumo kursuose pas pedagogus: prof. Andrzejų Jasińskį, mgr. Marią Niemirą, prof.

Zbigniewą Raubo, prof. Helgeheidę Schmidt, habil. dr. Edwardą Wolaniną ir prof. Aliciją

Paletą-Bugaj.

 

Liubušo vaivadijos ir Europaische Stiftung der Rahn Dittrich Group fur Bildung und Kultur

stipendininkė. Zielonos Guros kultūros centro pagrindinio apdovanojimo “Eurydyki”’2015 muzikos

srityje laureatė.

Nuo 2019 m. meninių projektų "Czarnoleski meno festivalis" ir festivalio "Warmia Piano & Art Days"

bendraautorė; eina Fondo “Rzeka EN” tarybos pirmininkės pareigas.