DOFINANSOWANIE


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia19 listopada2009 r. o grach hazardowych.

Projektas finansuojamas Lenkijos kultūros, nacionalinio paveldo ir sporto ministerijos Kultūros populiarinimo fondo iš įplaukų, gautų taikant valstybės monopolijas azartinimas žaidimams pagal 2009 m. lapkričio 19 d. straipsnį Nr. 80 p. 1.

ORGANIZATORZY

 

PARTNERZY