MARIA MOLISZEWSKA (Polska) fortepian :

<<< powrót do programu festiwalu

Maria Moliszeska urodziła się w 2001 roku, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej im. St. Wiechowicza w Krakowie, w klasie mgr Alicji Migielskiej. Jest tegoroczną absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, gdzie kształciła się pod kierunkiem dr Doroty Moliszewskiej.

Regularnie bierze udział w kursach mistrzowskich, doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem wybitnych profesorów z kraju i świata, takich jak m. in. Kevin Kenner, Stefan Wojtas, Joanna Ławrynowicz-Just, Nikolai Demidenko. Koncertowała zarówno w Polsce jak i za granicą (m.in. w Niemczech, Izraelu, Francji).

Bierze udział w licznych konkursach pianistycznych, otrzymując nagrody i wyróżnienia. Do najważniejszych należą:

  • II miejsce na XX Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. H. Czerny-Stefańskiej w Żaganiu,
  • Grand Prix oraz Grand Prix Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
  • Nagroda Specjalna Grupy Arche na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym Chopin i Kompozytorzy Francuscy w Siedlcach,
  • I miejsce w VIII Konkursie Pianistycznym im. Ireny Rolanowskiej w Krakowie,
  • I miejsce w XIX Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie,
  • I miejsce i trzy nagrody specjalne w XXV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Szafarni,
  • I i II miejsce oraz nagroda specjalna w VIII Miedzynarodowym Konkursie ‘’Broumovska Klavesa’’ w Czechach.

Ponadto, koncertowała z Narodową Lwowską Orkiestrą pod dyrekcją Igora Pylatiuka oraz z Zachodnioczeską Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Nikol Kraft. Otrzymała wiele znaczących stypendiów, m. in. Marszałka Województwa Małopolskiego czy Fundacji Lion’s Club.

Wykonuje szeroki repertuar, który obejmuje w szczególności utwory F. Chopina i F. Liszta.

Występy Marii Moliszewskiej w Dworze WYRĘBA w Balinie rodu Korsaków.

 

<<< powrót do programu festiwalu