MICHAŁ SKOWRONEK

pianistaMichał SKOWRONEK
urodził się w 1998 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną I i II st. w Gdyni, w klasie fortepianu mgr Marzeny Termen. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu dr. hab. Pawła Zawadzkiego, prof. AMKL oraz w klasie kameralistyki prof. dr hab. Heleny Furmanowicz-Kurzyńskiej.

Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych m. in.:

 • III miejsce na V Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym o zasięgu ogólnopolskim w Szczecinie (nagroda specjalna w postaci recitalu w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach programu "Młode Talenty") (2017) ,
 • tytuł Laureata, nagroda specjalna za wyróżniające wykonanie utworu Fryderyka Chopina i nagroda specjalna za szczególne walory artystyczne na V Festiwalu Pianistycznym im. Sióstr Frankiewicz w Białymstoku (2017).
  Również jako kameralista brał udział w licznych konkursach ogólnopolskich jak i międzynarodowych, zdobywając wysokie nagrody:
 • II miejsce na XVI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach w kategorii duet instrumentalny (2016),
 • III miejsce Międzyuczelnianym Konkursie Duetów Wokalno-Instrumentalnych i Duetów Instrumentalnych w Katowicach (2019),
 • udział jako pianista kameralista w XIII Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej im. Wandy Wiłkomirskiej w Przemyślu (2019),
 • II miejsce na 23. Concorso Internationale per Giovani Musicisti w Barlettcie (Włochy 2019),
 • II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Odin (2020).

  Prowadzi bogatą działalność koncertową m. in. recital w duecie z wiolonczelistą Michałem Bieniem na 23. Międzynarodowym Festiwalu Silesia Sonans czy koncert z barytonem Aleksandrem Kaczuk-Jagielnikiem z okazji Święta Niepodległości w Gorzowie Wielkopolskim pod Patronatem Honorowym Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem profesorów: Aleksieja Orłowieckiego, Krzysztofa Jabłońskiego, Pawła Zawadzkiego, Karola Radziwonowicza, Manany Gotsiridze, Mihkela Poll, Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej, Anny Prabuckiej-Firlej, Bogny Czerwińskiej-Szymuli i innych.

  W 2017 roku zakwalifikował się i wziął udział (jako jeden z trzech pianistów z Polski wyłonionych na drodze konkursowej) w międzynarodowych mistrzowskich kursach i festiwalu Morningside Music Bridge, którego XXI edycja miała miejsce w Bostonie w Stanach Zjednoczonych.

  Wielokrotnie był nagradzany Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni, a w roku 2020 otrzymał Stypendium Artystyczne Prezydenta Wrocławia. W roku akademickim 2019/2020 został uhonorowany Stypendium Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dla najlepszych studentów.